Pogoji uporabe

 

Podatki, ki jih mora vsak prijavitelj gradiva pri prijavi zapisati in zagotavljati njihovo verodostojnot:

 1. Ime

 2. Priimek

 3. Državljan

 4. Naslov

 5. Država

 6. Elektronski naslov

 7. Telefon

 8. Mobitel

Preverjanje je z naslovom in telefonom, skupina. Elektronski naslov pravilen ali ne.

Pogoji uporabe spletne strani:

 1. Potrdjujem, da bom uporabljal in komuniciral z urednikom tega časopisa brez namena oškodovanja, blokade in poškodbe prograsmke opreme. ………….

Posebni pogoji, ki morajo biti potrjeni.

Splošno:

Internetni časopis CENZURA.SI zagotavlja nekaj osnovnih pogojev, najdemo na številnih spletnih straneh. Ne glede nato, pa je lahko nastavitev Vašega zaslona drugačna in zato so lahko uveljavljeni posebni dodatni pogoji. Lahko je spremenjeno besedilo ali druga opremljenost zaslona s slikami, zato morate preveriti delovanje sami za sebe. Uporabniki tega spletnega portala dobivajo ukaze in vsebine skladno s standardno nastavitvijo poljubnih zaslonov brez upopštevanja osebnih nastavitev zaslona, ki ga uporabljate. V primeru, da prikazovanje časopisa na Vašem zaslonu ni celovito, zahtevajte na Vaš račun uskladitev nastavljene programske opreme. Naši programerji niso odgovorni za Vaše osebne nastavitve zaslonov ali računalnikov kot celote, niti za komunikacijo z internetnim sistemom.

 1. Spletna stran, ki jo uporabljate sedaj in tukaj se v nadaljevanju opredeljuje kot tukajšnja »spletna stran«. Pogoji, ki so predstavljeni v nadaljevanju veljajo v celoti za uporabo spletne strani. Če imate kakršen koli prigovor o neprimernosti ali nenormalnosti spletne strani jo v nadaljevanju ne smete uporabljati. Prav tako to spletno stran ne smejo uporabljati mladoletniki (mlajše osebe izpod 18 let) ali osebe, ki niso zavezane izpolnjevati zakone države Slovenije skladno s pozitivno zakonodajo.

 2. Vso vsebino, ki jo boste predstavili ali dopolnili z Vaše strani so Vaše intelektualne pravice in iz njih zavezujoče opredelitve v skaldu z zakoni RS.

 3. Vsebina, ki je že naložena na CENZURA.SI in jo prebirate je intelektualna lastnina lastnika spletnega portala in jo brez njegovega dovoljenja ne morete uporabljati, razmnoževati, distribuirati ali naslavljati v različnih povezavah. Naslavljanje je mogoče samo prvo stran spletnega portala za posamezno temo.

 4. Posamezna tema je objavljen prispevek posameznika, kjer predstavlja neobjavljeno mnenje, dopolnjuje neobjavljeno mnenje drugega posameznika ali odpira nove teme iz družbenega področja.

 5. Vsa tematika, ki se objavlja na tej spletni strani mora spoštovati splošne moralne in etične zakone veljavane v državi RS in EU.

 6. Izrecno posamezna objava ne sme kratiti človekovih pravic in človekovega dostojanstva.

 7. Dovoljena je splošna in osebna kritika pri posameznih pojavih v taki obliki, da je pojav in opseba, ki je pojav inicirala jasno prepoznavna, jasno apostrofirana ter so pri tem uporabljeni vsi atributi in podatki za opis nastalega stanja.

 8. Nalaganje posameznih vsebin je dovoljeno v obliki zapisov v datotekah s končnicami doc, docx, pdf in jpg , vendar vedno manj od 2 MB pomnilnega postora. Vse večje datoteke bodo avtomatično izbrisane.

 9. Garancija ali katerekoli jamstvo za preprodajo, kopiranje ali nadaljnjo objavo ta spletna stran ne zagotavlja niti jo uporabnik ne mora zahtevati, iztožiti ali objaviti v drugih medijih kot primer nezaščitene intelektualne lastnine. Vsak poskus oziroma zahteva za uveljavljanje odškodnine za pojave preprodaje, kopiranja ali nadaljnje objave bomo razumeli kot nespoštovanje pogojev uporabe.

 10. Upravljalec spletnega portala in spletne strani ne prevzame nobene odgovornosti, ki bi jo uporabnik želel prikazati, dokazati ali na kak drug način opredeljevati do v projektu sodelujočih pravnih oseb in zato ne prevzame nobene pogodbene, odškodninske odgovornosti, vključno z vsemi osebami povezanimi s tem projektom ki ne odgovarjajo posredno, posledično ali posebno odgovornostjo, ki izhaja iz katerekoli povezave s spletnim portalom na vaši strani uporabnika ali v povezavi z programsko opremo na strani CENZURA.SI.

 11. Upravljalec in z njim povezane pravne osebe ali na kakršenkoli način zaposleni nimajo nikakršne odškodninske odgovornoti da uporabnika spletne strani povezano z obveznostmi, stroški, zahtevami, vzroki za ukrepanje, škodo ali stroški (vključno z odvetniškimi stroški), ki izhajajo iz ali na kakršenkoli način povezani z kršitvijo katerekoli določb teh pogojev, ki določajo uporabo te spletne strani.

 12. Če se ugotovi, da katerekoli določbo iz teh pogojev ni mogoče uveljaviti v skaldu z veljavno zakonodajo v RS in EU, kot na pr. Zaradi neizvršljivosti, tudi invalidske se ta ugotovitev izbriše v celoti, pri tem pa ne vplivajo na ostale pogoje v teh določbah.

 13. Spreminjanje pogojev v teh določbah je dovoljeno kadarkoli se upravljalcu spletne strani zdi potrebno ali primerno, pri čemer uporabnika obvesti v elektronski obliki na prvi strani tako, da mora ob novi prijavi ponovno potrditi spremenjena pogoje uporabe spletne strani.

 14. Upravljalec spletne strani lahko zamenja lastnika ali druga razmetja do portala brez da bi obvestil uporabnika te spletne strani. Upravljalec nima nobene dolžnosti obvestiti uporabnoka spletne strani o spremmebah lastništva.

 15. Ti pogoji, vključno z vsemi pravnimi obvestili in zanikanja odgovornosti, vsebovanih na tej spletni strani, predstavljajo celotno pogodbo med uporabnikom spletne strani in v zvezi z vašo uporabo te spletne strani, ter nadomešča vse predhodne sporazume in dogovore v zvezi z isto.

 16. S temi pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni države RS, in jih mora uporabnik spletne strani predložiti ob vsakršni aktivnosti pred pristojnostjo državnih sodišč, ki so v RS za vsako reševanje morebitnih sporov.

Vse pogoje sem kot uporabnik pazljivo prebral, razumel in upošteval in zato pri polni prisebnosti potrjujem smiselno in vsebinsko zgoraj zapisane pogoje …………

Ker sem bil pri branju pazljiv s ponovnim potrdilom potrjujem tako zapisane pogoje …….