Pravilnik o objavah neobjavljenih odgovorov državljanovPravilnik o objavah neobjavljenih odgovorov državljanov (VER 1.0, 01.07.2017)

Uvodna paradigma

Državljani, predvsem pa izpostavljene osebe so velikokrat izpostavljeni neupravičenim nenadnim napadom s strani različnih medijev. Po objavi v medijih se formalno lahko obrnejo na medije za popravke ali objavo nasprotnih dejstev. Uredniki običajno tudi v dopisu take objave dopišejo še enkrat besedilo, s katerim želijo potrditi javno diskreditacijo, lahko pa enostavno še podkrepijo prvotno izraženo blatenje preko drugega novinarja. Državljanu ostaja možnost tožbe, ki pa je v sistemu sodstva in odvetništva namerno zapeljano tako, da je zmagovalec že vnaprej izbran. Le redko državljani uspejo s tožbami, mediji pa nadgrajujejo klevetanje tako, da posameznika še bolj diskreditirajo.

Postopek diskreditacije je navadno namerno dolg, razne povezave med novinarji in raznimi PR službami (vlade ali podjetij - bivšimi novinarji) pa tako globoke, da se namerno objavlja ali ne objavlja besedila določenih avtorjev. Sistem povezanih oseb v obveščanju je tako izpiljen, da lahko človeka vsakokrat osirajo pred javnostjo, novinarje pa postavlja v svetniške razsodnike o tem, da samo oni ocenjujejo druge ljudi smo prišli do spoznanja, da je objavljanje mnenj prizadetih ena od oblik korekture javnega informiranja.

Poznani so primeru medijskega linča ter osebnih šikan do take mere, da so ljudje napravili samomor. Novinarji pa namerno govorili, oziroma zavajali javnost, da je prav če je ta obveščena. Sodniki pa so to sistematično zlorabljali, če je šlo za njihove bližnje.

Zaradi navedenega so sprejeta merila javnega sporočanja o posameznih dogodkih in osebah. Idejni postulatorji so pripravili tako izvirno rešitev zato, ker so bili sami žrtve neupravičenega blatenja, razni informacijski pooblaščenci in sodniki z odvetniki pa so se vedno delali neprištevnega za minimalno dostojnost in sporočanje v javnosti.

Novinar ne more biti nad družbo, uredniki ne morejo biti razsodniki in prepovedano jim je delati javni linč ali razsodbo preden ustrezni organi ne izdajo tako ali drugačne razsodbe.

Raziskovalni novinarji morajo delati po zakonu, vendar ne smejo izrekati kakršnihkoli moralnih razsodb ali napeljevati bralce k ocenjevanju nekega pojava.

Prepovedati je treba ob novici, ki nima predstavitev obeh ali več strani napisati novinarju ali uredniku komentar. Komentator pa mora biti kazensko preganjaj, če se sklicuje na neresnične vire ali neizvedene dogodke. Ne more biti neznani kraj, neznana ura, neznane osebe ali neznana vsebina, je lahko samo ob neznanih dejanjih nestrokovno tožilstvo in diskriminacijsko sodstvo.Splošno


1. člen

S tem pravilnikom o neobjavljenih mnenjih bralcev, zaradi profilirane politike objavljanja v javnih medijih se zagotavlja enakovreden pristop do pravice objav vsem, ki to želijo in lahko artikulirajo svoje poglede.

Javni mediji se smatrajo vsi, ki iz katerekoli virov javnega značaja (državnih, občinskih ali krajevno-skupnostih) dobijo katerekoli sredstva in ki so pridobljena neposredno ali posredno iz davkov države Slovenije.

Javni mediji, ki se financirajo iz naročnin javnih uradov, ustanov ali drugih zvez so del javnih medijev, ki so financirana posredno s strani davkoplačevalcev.

Ne glede na opredelitev v prejšnjem odstavku se štejejo za nejavni mediji če nimajo nobenih prihodkov (reklame, donacije ali druge oblike plačil) večjih od 4% celotnega letnega proračuna oziroma ustanovnega kapitala podjetja, ki je javno objavljen.

 
 
2. člen

Objavljanje prispevkov je pogojeno z načinom objave v posameznem mediju, kjer se urednik in/ali novinar opredeljujeta do določenega družbenega pojava, dogodka ali informacije tako, da je v informaciji skriti komentar ali je informacija kar komentar sam. Pri taki objavi je lahko prizadeta oseba ali skupina ljudi državljanov Slovenije.

Z namenom, da opredelimo različne vrste dostopa bralcev do določenega uredništva časopisa ob določenih dogodkih so razvrščeni odzivi bralcev na naslednje tri skupine:

 1. Neposredno nasprotno mnenje. Prizadeti državljan poskuša objaviti nasprotno mnenje v mediju, pa mu je zaradi uredniške politike odvzeta možnost hitrega odzivanja oziroma obveščanja v istem mediju.

 1. Posredno nasprotno mnenje. Bralec določenega medije ni neposredno obravnavan, je pa z izraženim mnenjem v mediju prizadet posredno ali neposredno. Okolje v katerem državljan živi in deluje lahko s prikrojeno informacijo dobi o določeni osebi ali dogodku slabšalno mnenje. Zato moramo vsakemu državljanu omogočiti, da se o dogodku izrazi na enak način, kot je bil obravnavan v mediju.

 1. Posplošeno mnenje o dogodku. Ob splošnih dogodkih ima vsak državljan svoje mnenje, ki ga lahko izrazi v različnih medijih. Če uredniška politika predstavlja oviro za objavo lahko državljan z opisom dogodka ter potrditvijo pisma uredniku objavi na CENZURA.SI svoje mnenje o določenem pojavu.

Vsaka objava pod navedenimi točkami treh primerov ima svojo zakonitost odzivanja ozirom objave nasprotnega mnenja, ki bo opredeljeno v nadaljevanju.

Pri vsakem odzivu lahko državljan uporabi različen medijski način: pisano besedo, zvok ali video.

 

Zagotovitev objave3. člen

Državljan, ki želi objaviti svoje mnenje in mu je bila kratena pravica do neposredne objave bo lahko objavil v mediju CENZURA.SI pod naslednjimi pogoji:

 1. Neposredno nasprotno mnenje. Objava nasprotnega mnenja bo zagotovljena, če medij, ki je zagotovil neko objavo o državljanu (z incialkami ali brez njih s polnim imenom) in ko na predlog, mnenje državljana ni sporočil pozitivni odgovor za objavo njegovega odgovora. V kolikor odgovor s strani dežurnega urednika ne bo prišel v štirih (4) urah od ure, evidentirane z elektronskim sporočilom, lahko prizadeti državljan pošlje na spletni naslov CENZURA.SI in bo njegov necenzuriran odgovor objavljen najkasneje v dveh urah (med 6:30 do 22:30) oziroma preko nočnih sporočil najkasneje do 8:00 ure naslednji dan.

 2. Posredno nasprotno mnenje. V primeru, da je državljan posredno osebno prizadet, in je poslal mnenje v določen medij, ki je objavil določeno vest, sporočilo ali komentar, ki ni skladen z mnenjem državljana. V kolikor odgovor s strani dežurnega urednika ne bo prišel v štirih (8) urah od ure, evidentirane z elektronskim sporočilom, lahko prizadeti državljan pošlje na spletni naslov CENZURA.SI in bo njegov necenzuriran odgovor objavljen najkasneje v dveh urah (med 6:30 do 22:30) oziroma preko nočnih sporočil najkasneje do 8:00 ure naslednji dan.

 3. Posplošeno mnenje o dogodku. V tem primeru, ko je nek medij objavil zapis o dogodku tako, da je bila informacija ali komentar sporna in se državljan z izrečenim zapisom ne strinja ter ga želi dopolniti. V kolikor odgovor s strani dežurnega urednika ne bo prišel v štirih (12) urah od ure, evidentirane z elektronskim sporočilom lahko prizadeti državljan pošlje na spletni naslov CENZURA.SI in bo njegov necenzuriran odgovor objavljen najkasneje v štirih urah (med 6:30 do 22:30) oziroma preko nočnih sporočil najkasneje do 8:00 ure naslednji dan.

Časovna opredelitev v urah je določena od izdaje informacije v mediju (tisk ali sporočilo) do izdanega mnenja (tisk ali sporočilo). Čas začetka informacije se šteje pri tiskanem mediju od prve ure odpreme časopisa po pošti, pri televiziji je čas prve oddaje v javnosti in pri elektronskem mediju čas v urah in minutah od prvega nastanka sporočila, predstavljenega ne elektronskem mediju povezanem v taki ali drugačni obliki z uredništvom medija.4. člen

Časovno sosledje je smiselno določeno in se ne sme spreminjati zaradi slabih organizacijskih modelov vodenje v posameznih medijih.

V kolikor se urednik sklicuje na časovno omejenost postopka ali problem kapacitet zapisanih ali predvajanih vsebin ima državljan prednost v obravnavi zato, ker ni problem državljana, da se organizacija objavljanja zapisov, komentarjev ali drugih zvrsti ne opravlja na tehnološko- organizacijsko neprimeren način.

Če je bil prostor in čas za objavo v mediju, kjer se je objavilo mnenje ali novica na način pod točko (1) in (2) določeno v členu št.3, potem je urednik dolžan izpeljati vse tehnološko-organizacijske pogoje za čimprejšnjo objavo.

Vsako dopolnjevanje mnenja drugih uporabnikov spletnega časopisa CENZURA.SI je dovoljeno pri vsaki objavi samo pod pogojem, da se uporabnik predstavi z imenom in priimkom ter krajem bivanja.

Vsaka anonimna objava bo predstavljena javnosti z uporabo vseh izvornih točk ali zavajanja s podatki. Predstavitev javnosti bo z tipom anonimneža, prepoznano točko oddaje in/ali IP številko oddajanja vključno z nazivom lastnika IP naslova.

Podatki, ki se morajo zagotoviti pri objavah5. člen

Pri najavi državljana o tem kako določen medij ne želi objaviti Neposredno nasprotno mnenje je potrebno zagotoviti naslednje podatke vse:

 • Državljan mora izkazati originalno elektronsko kopijo objavljenega sporočila, komentarja v določenem mediju.

 • Predstaviti mora nasprotno mnenje ali popravek, ki ga je poslal mediju, ki je tako sporočilo objavil.

 • Sporočilo mora biti opremljeno z datumom in uro.

 • Če urednik ne objavi državljanovega neposrednega nasprotne mnenja v 48 urah lahko državljan zgoraj navedene dokumente pošlje na uredništvo našega medija, ki bo objavil vse tri elektronske dokumente ter zavedel medij v statistiko neobjavljenih nasprotnih mnenj.

 • Urednik (ime in priimek) ima možnost, da na objavo replicira, vendar na ne več kot na 4 straneh A4 formata in to takoj ali najkasneje v 48 urah po objavi na našem mediju.

 • V kolikor se urednik ne oglasi z dopolnilnim mnenjem lahko urednik spletnega časopisa CENZURA.SI ugotovi, da ima prizadeti državljan prav in mu zato zagotovi dopolnilni odgovor, vendar ne več kot 4 strani A4 formata.

 • V kolikor se urednik oglasi z dopolnilnim mnenjem, mora urednik časopisa CENZURA.SI zagotoviti objavo čimprej, vendar ne v več kot 12 urah po prejemu odziva.

 • V kolikor ima državljan drugačno ali dopolnilno mnenje mu mora urednik CENZURA.SI zagotoviti objavo vendar ne v več kot 48 urah. Če odziva ni, se smatra, da je obravnavani dosje zaključen in blokiran za nadaljnjo obravnavo.6. člen


Pri najavi državljana o tem kako določen medij ne želi objaviti Posredno nasprotno mnenje je potrebno zagotoviti naslednje podatke vse podatke:

 • Državljan mora izkazati originalno elektronsko kopijo objavljenega sporočila, komentarja v določenem mediju.

 • Predstaviti mora nasprotno mnenje ali popravek, ki ga je poslal mediju, ki je tako sporočilo objavil.

 • Sporočilo mora biti opremljeno z datumom in uro.

 • Če urednik ne objavi državljanovega neposrednega nasprotne mnenja v 72 urah lahko državljan zgoraj navedene dokumente pošlje na uredništvo našega medija, ki bo objavil vse tri elektronske dokumente ter zavedel medij v statistiko neobjavljenih nasprotnih mnenj.

 • Urednik (ime in priimek) ima možnost, da na objavo replicira, vendar na ne več kot na 4 straneh A4 formata in to takoj ali najkasneje v 48 urah po objavi na našem mediju.

 • V kolikor se urednik ne oglasi z dopolnilnim mnenjem lahko urednik spletnega časopisa CENZURA.SI ugotovi, da ima prizadeti državljan prav in mu zato zagotovi dopolnilni odgovor, vendar ne več kot 4 strani A4 formata.

 • V kolikor se urednik oglasi z dopolnilnim mnenjem, mora urednik časopisa CENZURA.SI zagotoviti objavo čimprej, vendar ne v več kot 12 urah po prejemu odziva.

 • V kolikor ima državljan drugačno ali dopolnilno mnenje mu mora urednik CENZURA.SI zagotoviti objavo vendar ne v več kot 48 urah. Če odziva ni, se smatra, da je obravnavani dosje zaključen in blokiran za nadaljnjo obravnavo.


7. člen


Pri najavi državljana o tem kako določen medij ne želi objaviti Posplošeno mnenje o dogodku je potrebno zagotoviti naslednje podatke vse podatke:

 1. Neposredno nasprotno mnenje.

 • Državljan mora izkazati originalno elektronsko kopijo objavljenega sporočila, komentarja v določenem mediju.

 • Predstaviti mora nasprotno mnenje ali popravek, ki ga je poslal mediju, ki je tako sporočilo objavil.

 • Sporočilo mora biti opremljeno z datumom in uro.

 • Če urednik ne objavi državljanovega neposrednega nasprotne mnenja v 96 urah lahko državljan zgoraj navedene dokumente pošlje na uredništvo našega medija, ki bo objavil vse tri elektronske dokumente ter zavedel medij v statistiko neobjavljenih nasprotnih mnenj.

 • Urednik (ime in priimek) ima možnost, da na objavo replicira, vendar na ne več kot na 4 straneh A4 formata in to takoj ali najkasneje v 48 urah po objavi na našem mediju.

 • V kolikor se urednik ne oglasi z dopolnilnim mnenjem lahko urednik spletnega časopisa CENZURA.SI ugotovi, da ima prizadeti državljan prav in mu zato zagotovi dopolnilni odgovor, vendar ne več kot 4 strani A4 formata.

 • V kolikor se urednik oglasi z dopolnilnim mnenjem, mora urednik časopisa CENZURA.SI zagotoviti objavo čimprej, vendar ne v več kot 12 urah po prejemu odziva.

 • V kolikor ima državljan drugačno ali dopolnilno mnenje mu mora urednik CENZURA.SI zagotoviti objavo vendar ne v več kot 48 urah. Če odziva ni, se smatra, da je obravnavani dosje zaključen in blokiran za nadaljnjo obravnavo.

Analiza stanja cenzure v posameznih medijih8. člen

Objava z analizo neprimernih, zavlačevalnih ali drugih umišljenih razlogov ne izključuje možnost pospešenega objavljanja na obravnavanem mediju.

Za vse različne vrste neobjavljenih nasprotnih mnenj se bo vodila statistika. Vsak mesec se bo statistika objav oz. neobjavljenih nasprotnih mnenj v javnih medijih predstavljala javnosti zaradi dokazovanja razumevanja pluralnosti posameznega medija in sposobnost urednikovanja posameznih urednikov v relevantnem pluralnem okolju.

Stopnja pluralizma se bo merila glede na objavljanje nasprotnih mnenj. V kolikor bo manj objavljenih mnenj od točke 1 do 3 v skladu s 1. in 2. členom višja bo stopnja pluralnosti medija.

Blokado informacij pri objavah bomo merili z merilom objavljenih mnenj državljanov. Večja bo stopnja neobjavljenih nasprotnih mnenj o določeni problematiki v določenem mediju, večja bo stopnja zaprtosti oziroma stopnja pluralnosti medija. Statistika se bo delala iz meseca v mesec.

Način objave mnenja državljana9. člen

Objava medija, kjer je državljan RS opazil postopke uredniške cenzure, je z naslovnico medija na naslovni spletni strani CENZURA.SI in je namenjena zgolj obveščanju uporabnikov spletne strani o stanju obravnavanja bralcev v določenem mediju.

Naslovnica določenega medija ali prva stran internetnega oglaševanja je značilna oblika medija pri javnih predstavitvah in izkazuje bralcem na prvi pogled, kateri mediji so s strani bralcev ocenjeni kot mediji s cenzuro uredništev.

Upravljalec CENZURE.SI se ne opredeljuje do posameznih navedb v objavljenih pismih, sporočilih ali navedbah. Omogoča pa vsakršno objavo prizadetega bralca v posameznem mediju v skladu s pravili objav in neprimernem odzivu uredništva.10. člen

Objava mnenja državljana je strukturirana v naslednji obliki:

 • naslov mnenja mora biti povezan z vsebino ali z naslovom članka, ki ga je določeni medij objavil

 • pod naslovom mora biti objavljeno kdo je prvotno mnenje objavil, dan objave, medij z uradnim naslovom

 • mnenja državljana so praviloma objavljena po odstavkih ali skupini odstavkov.

 • v odgovoru za vsakim odstavkom je lahko vključena povezava ne eden do največ tri dokumente

 • zaključek odgovora je lahko samostojna navedba ali tudi brez nje

Splošne določbe11. člen

Objava mnenja državljana na mediju CENZURA.SI je lahko izhodišče za druge postopke, vendar zapisi v elektronski obliki ne bodo potrjeni kot neka trditev, če jo avtorji ne bodo predstavili posebej kot izloček z verificiranim podpisom.

Sklicevanje na objavo v tem mediju je lahko samo z izrecnim dovoljenjem avtorjev ali avtorja objave.

Urednik odgovarja za istovetnost objave prispevka, ki ga je dobil s strani državljana, trditve avtorjev oz. avtorja niso istovetne z mnenjem uredništva in jih praviloma uredništvo ne zagovarja niti ne brani.12. člen

Pravilnik je stopil v veljavo na dan objave


Uredniški odbor
, Ljubljana, dne  01.03.2018