Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI.

Cvet slovenskih gospodarstvenikov podpira Zakon o izgradnji drugega tira, in zagovarjajo, da mora naše gospodarstvu delati v pogojih:

- koruptivnosti, saj vnaprej določa netransparentno trošenje javnih sredstev preko famoznega podjetja 2 –TDK,

-da se gradnja javnih objektov ne sme izvajati preko javnih naročil, ampak izključno po naročilu med »prijatelji«,

- da bomo zanesljivo zamudili konkurenčno prednost pred Avstrijo, ki bo zgradila pred nami zgradili obvoz, torej že v letu 2024,

- onesnaženja okolja, ki jih zagotavlja za »prijatelje«, kar sama Agencija za okolje s prirejenimi papirji,

- da je vrednost dvotirne proge za 800 milijonov neprimerna, če pa se lahko za isti efekt zapravi 3 milijarde za »prijatelje«, ki še niso dali izjave v tem cvetoberu slovenskih gospodarstvenikov in komaj čakajo na plen neumnosti Cerarjeve vlade,

- da razumejo, da bo 27.000 m proge gradilo 9000 delavcev ali en delavec na 3 m, Tako pravijo za delovna mesta sem vladar Cerar,

- novega kolapsa slovenskih javnih financ, ki so ga že otvorili z prvim delom, to je nakazilom 200 milijonov EUR s strani davkoplačevalskega denarja,

- da Luka Koper zanesljivo ne bo nikoli izplačala s prevozom tovora investicijo 3,0 milijarde, kakor ima postavljene poslovne cilje,

- da bo za vse ostale Slovenke in Slovence pravica odplačevati nore izjave naših »velikih direktorjev«, ki se vsi napajajo na državnih jaslih razvojnih in drugih EU sredstvih,

- da njim ne bo potrebno zagotavljati zdravstva preko čakalnih vrst, živeti z manjšimi pokojninami in zagotavljati šolanja na slovenskih univerzah, ker so stanje revščine že presegli,

- dokazljivega norenja, kjer kot »gospodarstveniki« podpirajo projekt ki ni določen ali je eno ali dvotiren in ni določena investicijska vrednost

To smo napisali DavkoPlačevalciSeNeDamo, ker nas vseskozi vlečete za nos.

Delamo lahko, vi pa uživaško življenje želite nadaljevati, zato izjave vladarju Cerarju pritičejo, tako kot ste jih podali.

Tako kot ste vi podali izjave s cinizmom, ste jih dobili z naše strani nazaj! Ko boste prebrali komentarje se boste lahko prepoznali v zrcalu sami!

Sedaj čedalje bolj razumemo Vašo uspešnost doma in po GZS analizah vedno premajhno majhno dodano vrednost v primerjavi s svetovnimi podjetji istega gospodarskega področja. (letalstvo, farmacevtika, logistika, brizganje plastike, kuhinjski aparati idr.)

------------------------------------------------

Boštjan Gorjup

predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

»Na referendumu bom glasoval za drugi tir, saj menim, da slovensko gospodarstvo potrebuje odločitve in rešitve v doglednem času. Pomembno je, da so med viri financiranja znatna evropska sredstva in da so plačniki tudi vsi uporabniki logističnih storitev. S tem sredstva državnega poračuna lahko uporabimo za dobro ljudi in gospodarstva. Vsekakor je treba projekt izpeljati v smislu dobrega gospodarja in z ustreznim nadzorom.

odgovor in pojasnilo izjave: 

Predsednik GZS trdi, da so sredstva EU v višini 200 milijonov znaten vir za projekt, ki je vreden 3,0 milijarde! Poudarja, da se z zakonom plačujejo uporabniki transportnih storitev! Predsednik GZS potrjuje s tako izjavo, da je sedaj železniški prevoz brezplačen in da stroške prevoza plačujemo davkoplačevalci! Ali pa mu je tako izjavo napisala »vešča« roka in razum PR službe. Iskrene čestitke k predstavitvi razumevanja problematike drugega tira s strani GZS.

------------------------------------------------

Bruno Korelič

nekdanji predsednik uprave Luke Koper

»Vpetost slovenskega gospodarstva v globalne trge vodi preko ustreznih logističnih povezav. Te so strateškega pomena tudi za gospodarstva srednjevropskih držav, katerih gospodarstva so vpeta v mednarodne prekomorskih poti preko pristanišča v Kopru. Logistika ustvarja velike gospodarske in družbene učinke za nacionalna gospodarstva. Pristanišče v Kopru in Slovenske železnice sta močno vpeti v mednarodne tokove zato je strateškega pomena izgradnja nove proge in posodobitev železniške infrastrukture. Vsi, ki se v Sloveniji spoznamo na logistiko in njen vpliv na gospodarstvo zagotovo podpiramo projekt drugega tira in bomo glasovali za sprejem zakona.«

odgovor in pojasnilo izjave: 

Bivši predsednik uprave Luke Koper, ki je požel vse sadove njegovega predhodnika tov.Petrine, še danes ne razume, da je logistika iz Luke Koper v 95% vezana na tovor in da je izključno napajalni tir do umetno postavljene železniške postaje Divača in nič več. Vsa leta je pritiskal na nizke cene železniškega transporta zato, da smo lahko davkoplačevalci plačevali železnicam slabo organiziranost in dajali finančne injekcije vsem direktorjem SŽ, ki so bili po izročilu namenjeni za oceno odličnih direktorjev. Tako je postal uspešen predsednik Uprave Luke Koper, vse poznamo!

------------------------------------------------

Črtomir Remec

Inženirska zbornica Slovenije

»Kot predsednik Evropskega sveta inženirskih zbornic se zavzemam za preusmeritev tovornega in potniškega prometa s cest na železnico, kar je prednostni cilj Evropske komisije. Zato je bila tudi izbrana trasa Koper-Divača ponovno uvrščena v koridor Baltik-Jadran in s tem upravičena do nepovratnih evropskih sredstev.«

odgovor in pojasnilo izjave: 

Predsednik IZS Slovenije predstavlja cvetober javnih uslužbencev, ki »morajo« opravljati več funkcij zato, da z glasovanjem po telefonskem klicu zagotavlja nore zgodbe razvoja države. Kot strokovnjak za jeklene konstrukcije poslovnih objektov (TRIMO- Trebnje, član zadnje »uspešne ekipe«) ter sedaj direktor stanovanjskega sklada s celovito strokovnostjo zaseda mesto člana nadzornega sveta družbe 2-TDK. Kako se lahko potem poglobi v problematiko družbe 2-TDK vedo samo g. Korelič, specialist za logistiko, g. Mes, gradbeni inženir iz SCT za nizke gradnje in seveda g. Skaza, ki se ukvarja z brizganjem plastike. Tako se gre strokovnost Cerarjeva vlada, zato nestrokovnjake in prave glasovalce na prava mesta!

------------------------------------------------

Dušan Mes, Slovenske železnice

Generalni direktor Slovenskih železnic

»Drugi tir je za razvoj logistike in slovenskega gospodarstva ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi bil zgrajen čim hitreje in čim bolj racionalno. Lani smo na enotirni progi med Divačo in Koprom prepeljali v povprečju več kot 90 vlakov na dan in okrog 12 milijonov ton tovora, letos pa se bo na tem odseku proge količina tovora povečala še za 12.

odgovor in pojasnilo izjave: 

G. Mes mora podpirati gradnjo Drugega tira po najdražji varianti zato, da bo uspešen gospodarstvenik na račun davkoplačevalcev. Do sedaj je že porabil preko raznih svojih podjetij z neposrednimi naročili najmanj okoli 32 milijonov EUR za Drugi tir. Popolnoma prav je, oziroma mora dati tako podporno izjavo za tako noro in netransparentno investicijo. Njegov največji dosežek, ali bolje dosežek Gradbenega podjetja SŽ in izkušenih projektantov je 60 km proge v 10 letih ali 6 km/eno leto (Ljubljana – Kočevje in seveda električna vleka na progi Pragersko – Hodoš na način, da vsem Prekmurcem ob progi »žmrka« televizija in tako vedo, kdaj prihaja vlak.

------------------------------------------------

Ivo Boscarol

Pipistrel

»Slovenija se mora končno odločiti ali bomo ves tovorni tranzit dali na železnice ali pa bomo še naprej z njim obremenjevali ceste in pogosto dolge ure čakali v zastojih. Čas je, da slovensko železniško infrastrukturo, ki je v tem trenutku največji tehnični muzej na svetu, posodobimo z vsaj enim modernim delom proge, da prepeljemo celotni tovor hitreje skozi naše pristanišče. Ob tem moramo poskrbeti tudi, da se Luka Koper še naprej uspešno vzporedno razvija in ohrani svojo konkurenčnost, da bo tir čim bolje izkoriščen. Drugi tir mora biti zgrajen čim prej: racionalno in gospodarno ter s preverjenim, poznanim in utečenim načinom financiranja, saj si pri tako pomembnem projektu ne moremo privoščiti zamud in postopkovnih zapletov.«

odgovor in pojasnilo izjave: 

Mnenje g. Boscarola, ki razvija promet po zraku s svetovnimi liderji transportne logistike je zelo pomembno, saj bomo tako spoznali, da je železnica edino resno transportno sredstvo, ki zagotavlja v sistemu transportne logistike najzanesljivejšo in ceneno storitev. Terminsko se morata uskladiti z g. Mesom, da bodo na SŽ vpeljali red pri voznih redih njegovih letal. Res pa je, da če bo povzel način razmišljanja slovenskih železničarjev, mu več kot trije avioni v zraku nad Ajdovščino nikakor ne morejo leteti. To bo izključno zaradi zastarelih varnostnih predpisov. Njuno skupno podporno dela na pomembnem 27 km odseku industrijskega tira pa bo rešilo potniški promet v Sloveniji. Edini pogoj je, da na Vipavskem ne bo preveč vetra!

------------------------------------------------

Jože Colarič

predsednik uprave Krke

»Podpiram gradnjo drugega tira tako kot podpiram tudi gradnjo cestnega omrežja tretje razvojne osi. Ključnega pomena je, da se podjetjem zagotovi ustrezna prometna infrastruktura, saj bodo tako lažje dosegala dobre poslovne rezultate. S tem, ko sem ZA razvoj prometne infrastrukture, sem ZA razvoj naše države.«

odgovor in pojasnilo izjave: 

Predsednik uprave Krke je pomemben člen podpore, saj Krka zaradi produkta in zaradi velikosti obsega transporta nujno potrebuje železnico. Če je zaradi zanesljivega nakupa zdravil od slovenskega zdravstvenega zavarovanja moral podati tako skromno izjavo, naj pove koliko transporta iz in v Krko imajo po cesti v primerjavi z železnico. Podatek o letnem pretovoru, ven/noter in odstotka cestni in železniški. Štirje podatki in dva stavka. To ne bo prevelik napor njegove močne PR službe.

------------------------------------------------

Jože Mermal

predsednik Uprave BTC d.d.

»Podpiram gradnjo drugega tira, saj slovensko gospodarstvo nujno potrebuje sodobno železniško infrastrukturo ter preusmeritev blaga s ceste na železnico. Le tako bomo lahko ostali dolgoročno mednarodno konkurenčni v Centralni Evropi. Hkrati pa na ta način pospešili izgradnjo kopenskega Logističnega terminala v Ljubljani s 1000 novimi zaposlitvami, investicijo 140 mio EUR kot enega vodilnih suhozemnih terminalov v JV Evropi.«

odgovor in pojasnilo izjave: 

Pretovor po železnici je bistven za pooblaščenega tajkuna g. Mermala, ki je bil potrjen s strani g. Tone Ropa. Danes domačuje v prostoru, ki ga lastniško obvladuje in ima zakopanih ali neuporabljenih najmanj 5 km železniških tirov. Kolikšen je delež med cestnim in železniškim prometom na vratih BTC centra in povezava z lastninskim postopkom bo najboljši dokaz, zakaj moramo njegovo izjavo upoštevati kot izjemno tehtno predvsem pa preudarno.

------------------------------------------------

Peter Kukovica

član uprave, soodgovoren za poslovno področje velikih in malih gospodinjskih aparatov in odgovoren za operativne podporne funkcije

»V Gorenju gradnjo drugega tira že težko pričakujemo. Hkrati pa kot gospodarstveniki seveda pričakujemo racionalen in optimalen projekt, ki bo stroškovno učinkovit in tehnološko ustrezen ter speljan po optimalni trasi.

Ne le, da gradnjo podpiramo, ne vidimo niti enega razloga, da drugi tir ne bi bil že zgrajen. Nujno ga potrebujemo, preden bi nepretočnost koprskega pristanišča postala ovira pri našem poslovanju ali celo razvoju.

Za Gorenje predstavlja Luka Koper glavno povezavo s prekomorskimi trgi, kamor izvažamo naše izdelke, pa tudi glavno vstopno točko, od koder prihajajo materiali za našo proizvodnjo. Tudi mi pa znamo blago poslati preko italijanskega Trsta, Genove ali hrvaške Reke, če je to za nas ugodneje.

Če drugega tira ne bo, bomo morali v Gorenju preostanek tovora preusmeriti na ceste, kar je za nas in gospodarstvo nasploh dražje, bistveno bolj negativno vpliva na okolje, ter nenazadnje pomeni preobremenitev cest, posledično pa ponovno zahtevo po vlaganjih v infrastrukturo.«

odgovor in pojasnilo izjave: 

Če kdo potrebuje podporno funkcijo iz področja železniškega transporta in je povrh še odgovoren za to področje, je to g Kukovica. Sedaj bomo vsi ki se vozimo v Velenje vedeli in razumeli, zakaj v vožnji za Gorenjevimi tovornjaki, lahko pomembno povečamo prevoz, če podpremo Drugi tir na relaciji Koper- Divača. Srčnost in preudarnost izjave g. Kukovica morajo čimprej spoznati vsi, ki se vozijo po cesti Arja Vas – Velenje. On ima na skrbi transport izdelkov, ki imajo specifično maso proizvoda okoli 0,15 kg/dm3. Prav lahki izdelki se po njegovem mnenju morajo transportirati po železnici. BRAVO!

------------------------------------------------

Tanja Skaza

direktorica Plastika Skaza, d.o.o.

»Kot podjetnica in aktivna gospodarstvenica gradnjo 2. železniškega tira močno podpiram in glasujem ZA. V vsakodnevnem poslu namreč tudi mi občutimo, kako nezadovoljiva infrastruktura znižuje našo konkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami. Sedaj imamo edinstveno priložnost, da izboljšamo našo poslovno povezanost z Evropo, ob tem še dobršen del cestnega tovornega prometa preložimo na železnice in si zagotovimo kakovostnejše okolje.

Trije pomembni razlogi ZA!«

odgovor in pojasnilo izjave: 

Splošna ocena pomembne direktorice, brez minimalnega vpogleda na problem investicije potrjuje, da ga. Skaza prihaja iz okolja, kjer je brizganje plastike z velikim volumnom pomemben pokazatelj razvoja podjetja. Hitrost dobave iz njenega podjetja je ključni kazalec uspešnosti. Zato mora uporabljati železnico, predvsem v bodoče, ker bo samo s transportom po železnici pomembno pridobila na konkurenčnosti njenih izdelkov. Zato bo v poslovnem sodelovanju skupaj z g. Mesom pomembno dosegala konkurenčno prednost. Globoko izpričana pripadnost razvoju železnice po trasi Drugega tira bo dokazana v letu 2018, ko bo njeno podjetje imelo izkazanega transporta po železnici preko 60%. Ob takem dosežku Vam bomo verjeli, drugače pa je to samo v posmeh resnemu investicijskemu projektu.

DavkoPlačevalciSeNeDamo

viri slik. http://www.drugitir.si/podporniki