Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI.

Komentar na prispevek "Kdo si upa v javnosti trditi, da ni primerjave med TEŠ 6 in Drugim tirom?" objavljen na https://spletnicasopis.eu/2017/09/02/kdo-si-upa-trditi-da-ni-primerjave-med-tes-6-in-drugim-tirom/#comment-1014 ki je tudi na spletni strani http://cenzura.si/post/316606/kdo-si-upa-v-javnosti-trditi-da-ni-primerjave-med-tes-6-in-drugim-tirom.

Celo življenje se ukvarjam s projektiranjem in izgradnjo cest. Tudi projektiranje in izgradnja železniških prog mi ni povsem španska vas, zato menim, da sem kar kompetenten za oceno trase železniške proge med Divačo in Koprom, poimenovano 2. tir in uzakonjeno s spornim zakonom, ki ga je potrebno na referendumu zavreči.

Žal ob širnih razpravah na najrazličnejših ravneh še nisem zasledil somišljenika, ki bi na strokovni način ovrgel inkriminirano traso in podal predlog za izhod iz zagate.

S tem prispevkom želim predstaviti svoj pogled na problematiko.

Trasa 2. tira je popolnoma zgrešena, saj je po nepotrebnem potratna in po mojem mnenju vsaj za 400 mio predraga. Vzrok za takšno potratnost je neprimerno izbrana računska hitrost 160 km/h.

Dejstvo je, da je 2. tir le industrijski tir za luko Koper, na katerem pa lahko in bo potekal tudi lokalni potniški promet.

Za tovorni in lokalni potniški promet zadostuje računska hitrost 80km/h.

Pri takšni računski hitrosti je možno traso proge mnogo bolj prilagoditi terenu in zmanjšati dolžino predorov, viaduktov in dragih opornih in podpornih zidov.

S tem se trasa proge bistveno poceni, zlasti če je proga dvotirna. Tako pridemo do omenjenih prihrankov. Razen tega, da se gradnja proge poceni jo je možno tudi mnogo hitreje dograditi, saj dolgi in dragi predori čas gradnje bistveno podaljšajo.

Prav izgradnja najdaljšega predora pomeni kritični čas za izgradnjo celotne proge.

Iz navedenega sledi slep, da je ob padcu zakona potrebno takoj pristopiti k novi trasi za katero je potrebno izvesti vsa pripravljalna dela, kar pomeni spremeniti prostorske dokumente, izdelati projekt za izvedbo in odkupiti zemljišča. V tem času je potrebno izdelati finančno konstrukcijo ter zagotoviti potrebna sredstva. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja je potrebno izbrati izvajalca in zgraditi progo.

Vse opisano je možno izvesti v enakem času, kot je sedaj predviden za izgradnjo proge določene s spornim zakonom.

Tukaj moram opozoriti na trmo, ki lahko temeljito zamaje izgradnjo in podaljša čas izgradnje. Vemo, da je trenutno na oblasti trmasta in najbolj nedostopna vlada, kakršne Slovenija še ni imela.

Zanesljiv poraz na referendumu bo sprejela na nož in naredila vse, kar je v njeni moči, da bo zavirala njuna dela. V kolikor po volitvah dobimo podobno vlado, se lahko poslovimo od ponujene možnosti za racionalno izgradnjo železniške proge me Divačo in Koprom.

Izkušnje nam namreč govore, da je slovenski politiki, zlasti tej, ki vlada sedaj, važneje, da dotolče nasprotnike, kot pa da zagotovi blaginjo državljanom in prosperiteto državi.

Angel Polajnko

angel.polajnko@gmail.com

Komentar prof. Jože Duhovnika:

Po dolgem času smo priča trezni oceni problema izkušenega projektanta, ki ocenjuje, da je potrebna dvotirna proga, tako kot jo mi ves čas zahtevamo. Pomembna je trditev, da je proga od Kopra do Divače dober industrijski tir in nič več. Ves trud 20 let je bil zato, da pripravijo neke umišljene tehnične pogoje za zavajanje Bruslja, ki pa se takoj razblini, če pogledamo kriterije transportne logistike. Napuh in trma, ki jo izkazuje sedanja vlada je od naše osvoboditve naprej največja in neizmerna. Ni dogovora, ni argumentov, eno samo spletkarjenje in besedičenje.

Sočasni inženiring projektiranja, razpisovanja in izvajanja bo omogočil slovenskim gradbenim podjetjem takojšen zagon, razporeditev dela in nakup tiste potrebne mehanizacije za nadaljnji razvoj železničarske infarstrukture, ki jo Slovenija potrebuje.

Slovenija potrebuje Zakon o modernizaciji železnic v Sloveniji, ne pa parcialne nerazumne projekte. Zato moramo na referendumu glasovati PROTI in tako zagotoviti izhodišča za državni program razvoja železnice.