Neobjavljeno v Delu

Neveljavni zakon ni ovira za začetek del. Če zakona ne potrebujemo, zakaj sploh moramo imeti zakon?

21.03.2018

Kraljestvo za konja, železnico (iz 18.stoletja) za bicikel.

13.12.2017

Iva Pavlin Žurman: drugi tir in Madžarska

10.10.2017

Vlada sploh ni primerjala obstoječih alternativ, ampak je kar z zakonom izsilila traso, ki je stara že 20 let!

20.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Ali zakon o drugem tiru ne obravnava trase in ne uzakonja cene investicije (novinar B. Šuligoj)? Zakon vsekakor ne uzakonja cene, saj gre le za oceno, ki jo vladni (piar) predstavniki celo »vsakodnevno« spreminjajo (znižujejo), ker se zavedajo, da bo enojni(!) vladni tir skoraj 2 krat dražji(!) od najcenejše alternative dvojnega(!) tira strokovne skupine (dr. Duhovnik) - posodobitev obstoječega tira, ob njem nov drugi tir in le en dvocevni predor dolžine 4,1 namesto vladnih 8 enocevnih dolžine 20,5 km. Vlada sploh ni primerjala obstoječih alternativ, ampak je kar z zakonom izsilila traso, ki je stara že 20 let, okoliščine pa so se od takrat spremenile! Izbira cenejše in hitrejše različice (dvotirna dokončana 2022, vladni enojni tir šele 2026 za vožnjo navzgor, ob morebitnem drugem tiru na »drugem tiru« pa šele 2033, torej bi 15 let vlaki vozili navzdol po zastareli obstoječi progi s problemi za lokalno skupnost) bi omogočila posodobitev železniške infrastrukture vse do Šentilja! Če zakon, dosežen s preglasovanjem pade (gre za posilstvo vladajoče koalicije, kar je nedopustno saj gre za strateški projekt države – državljanov), mora vsekakor pasti tudi trasa, saj je celotna finančna konstrukcija vezana na konkreten projekt (enojni drugi tir na novi trasi), ki je v zakonu opredeljen s konkretnim gradbenim dovoljenjem! In še, državni sekretar Jure Leben je v Odmevih izjavil, da bo cena projekta znana takrat, ko bo projekt končan. Torej obstaja prostor za novo milijardno luknjo!  Treba je še povedati, da je bilo 2016 izdano gradbeno dovoljenje, v dokumentaciji pa ni (!) projekta za izvedbo (PZI), ki naj bi vseboval podrobne načrte, dodatne izračune, popise vseh del in potrebne detajle. Koliko bomo torej davkoplačevalci preplačali investicijo? Pojdimo na volišča in se uprimo v zakon vgrajeni korupciji! Iva Pavlin Žurman, Solkan

preberi več

Tov. Škarpeni se zahvaljujemo. V levo rumenem Delu so zapisali, da je 1/5 kar 40%. Pri taki matematiki je PROTI edina rešitev

20.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Začelo se je predčasno glasovanje Boris Šuligoj ali Matematika je vrlina izobraženih novinarjev Zadnji dosežek Škarpene (DELO, 19.9.2017) nam zagotavlja nova pravniška tolmačenja o potrebnem kvorumu na voliščih. Škarpena res potrebuje samo še kakšnega pravnika, pa bo pogoj za veljavnost referenduma okoli 125%, ker je 125% ena petina nad 100 %. In oba bosta trdila, da smo s 100% zagotovili veljavnost, ker lahko dobijo vse komisije izplačilo prisotnosti za 100 % opravljeno delo, da pa je k temu potrebno prišteti še 25 %, ali četrt deci, da je potem referendum potrjen. Poglejmo kako Škarpena razume eno petino. Včasih verjamemo, da se človek zmoti, manj pa je verjeti, če gre zapis pred objavo preko treh rok v levo- rumenem dnevniku DELO. Tam so zapisali, da je 1/5 kar 40%, čeprav so najbrž tudi novinarje v osnovni šoli učili, da je ena petina lahko zapisana tudi 0,2 ali v odstotkih 20%. No v znanem mitingaškem slogu je za Škarpeno to seveda več, kar 40%. Tako bodo ljudje prepričani, da je tak kvorum težko doseči in bodo ostali doma. Tale tovariš se sicer na jeklene vrvi dobro spozna, ker jih lahko opisno ocenjuje, odstotki mu pa gredo bolj težko od rok. Zaradi tega, da bo bolj vešče v bodoče postavljal zahtevane odstotke, mu bomo v nadaljevanju predstavili, zakaj glasuje Škarpena ZA, čeprav je vsakomur jasno, da so razlike tako velike, da se za odločitev ZA lahko odločajo pripadniki samo po komisarjevi zahtevi. Zato ni čuditi, da mu pripadna dolžnost veleva, da je treba glasovati ZA zakon: ki zagotavlja izvedbo projekta za 3000 milijonov namesto za 800 milijonov ali za 3,75, če prevedemo za Škarpena v odstotke za 275% dražje ki zagotavlja čas izgradnje 15 let (do leta 2033) namesto samo 4 leta (leta 2022) ali spet nesrečnih 3,75 dlje oziroma 275% dalj časa ki zagotavlja vrednost pobranih sredstev od prevoznine za 1862 milijonov EUR čeprav je po zagotovilih njegovih SMC projekt vreden samo 961 milijonov, brez 200 milijonov za sanacijo obstoječega tira pa 180 milijonov za nakup 36 lokomotiv, kar je spet za 1,93 več, oziroma za 93% več pobranega denarja, ker ga njegovi tihi prijatelji potrebujejo vključno s sejninami za 9-članski Svet za nadzor. ki zanesljivo oddaja v zakup novih 2,65 km2 tujcem, čeprav se na vseh proslavah zaklinja o pripadnosti obrambe Primorske. Zaradi tega se tov. Škarpeni zahvaljujemo, ker nam zagotavlja z vsem srcem in dušo, da moramo glasovati PROTI, ker je to eden zadnjih dokazov, da taki apologeti neresnice res ne smejo več pisati in objavljati, ker se lahko zgodi, da bo DELO pobralo še pred marcem 2018, torej pred objavo poslovnih bilanc za leto 2017. Z vsem dolžnim spoštovanjem do Škarpene, ki zna objavljati neresnice, ki so prepoznane na oko, ga pozdravljamo slovenski DavkoPlačevalciSeNeDamo

preberi več

Telebani in drugi tir - odgovor g. Krajniku na pisma bralcev v sobotnem Delu

18.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Kreativnost in vsevedenje g. Jure Krajnika iz Kranja je izkazano na način, ki zagotavlja Sloveniji zanesljiv in trajnostno naravnan razvoj v pogubo. Kdor seveda ne pozna določenih tehnologij, kaj šele da bi bil sposoben kaj izračunati bi moral biti vsaj dovzeten za kakšno razlago in poglobljeno diskusijo. Iz zapisa, ki ga je podal v Pismih bralcev je pokazal na bistvo problema: Smo proti Zakonu, smo pa ostro proti referendumu, ker to ni odraz demokracije. To ja znamenito stališče ZaAB, oziroma ZSLD. Ne poznam g. Krajnika, upam pa, da ni bil zraven, ko so demokrati obešali lutke, vpili GOTOF SI in pri tem izražali kozmopolitsko kulturo črede. V tem seveda niso videli sovražnega govora, kaj šele nestrpnost do drugače mislečih, ampak visoko kulturo revolucije, če ljudstvo ni zadovoljno z oblastjo. Da ne pozna moje tehnične rešitve in/ali podobnih rešitev v svetu je logično. Za tako znanje moraš poznati celo nekaj naravoslovja zato, da lahko izračunaš npr. napetosti in deformacije v nosilnem elementu. Občutek je premalo in dokazano, da se po 18. stoletju v inženirstvu uporabljajo izračuni in načrti, Druge stroke tehniškega izražanja in dokazovanje ne poznajo, zato jih je treba stalno opominjati kje so bistvene razlike v pojmovanju narave. Trditev da uporabljam obstoječe francjožefovske ovinke je pa dokaz, da tudi družboslovje njemu ne gre prav dobro od rok. Proga Divača-Pula je bila zgrajena do Prešnice v letu 1876, Od Prešnice do Kopra pa šele leta 1964. Proga Dunaj -Trst je bila odprta 27. julija 1857 leta ob prisotnosti cesarja Franc Jožefa, ki je umrl 21. marca 1916. Odsek Divača – Prešnica je dolg 17 km, Prešnica - Koper pa 29 km, skupna dolžina Divača - Koper je 46 km (Furlan – Diplomsko delo, mentor Jovan Kek, 2007). Na odseku Divača – Koper je 17 objektov (prepustov, mostov, v splošnem objektov), na odseku Prešnica – Koper pa 129 prepustov in 4 predori. Gostota objektov na km je na odseku Prešnica – Koper 4,62 krat večja kot na odseku Divača- Prešnica. Torej je bil cesar Franc Jožef boljši inženir kot leta 1964 predsednik Josip Broz Tito, če se že poimenuje po voditeljih posamezna obdobja. Minimalni radiji so na odseku Divača- Rižana 245 m, medtem ko je izveden na odseku Prešnica – Koper najmanjši radij 250 m. V tem primeru je odstopanje + 2%. V tehniki je dovoljeno odstopanje +-5%, predvsem zaradi materialnih karakteristik. Ne glede nato predlagam, da drugič g. Krajnik ocenjujte tisto kar poznate, in ne kakor smo zadnjič spoznali na soočenju na RTV SLO enega gospoda iz Sežane, ki je sicer veliki dobavitelj betona, ko je govoril počez in po dolgem. Pa sploh ni vedel kaj govori oziroma ocenjuje. Zato se dajte najprej podučiti in sicer: Pri moji varianti je na odseku stare proge od Divače – do Prešnice predvidena poravnava proge na radije več kot 800 m, z izgradnjo manjšega tunela (okoli 250 m) in zmanjšanjem nagiba na enotnih 10 promilov. To pa vključuje tudi poglobitev za 10 do 12 m na sedanji trasi pri naselju Rodik. Detajli so lahko določeni na glavnem načrtu, Saj najbrž poznate nivoje projektne dokumentacije ali ne? Podobno je tudi v dolini od Rižane do Kopra. Popolnoma pa se opusti obstoječa proga med Prešnico in Rižano. Ker se morate do konca podučiti pa še tole. Krajani od Loke do Zanigrada predstavljajo šestkrat manj populacije, kakor pa je populacija v Grabovici pri Črnem kalu ter bližnjih naseljih, kjer bo sedaj tekel dvojni Drugi tir po sedanjem projektu. Torej bo sedanji vladni projekt dodatno obremenil krajane KS Črni kal prav po zaslugi koprskega župana g. Popoviča in predsednika KS Črni kal g. Severja. Zakaj takšno stališče za podporo Drugemu tiru si lahko vsak misli, če razume, da je politika v Sloveniji ….. , čeprav bi njena žlahtna primerjava s POLISOM v grščini lahko pomenila plemenitost v službi človeka, pa je očitno pomen besed izginil skozi zgodovino. Tudi zato, ker včasih niso poznali plastičnih lutk! Sicer pa si detajle oglejte na strani http://referendumdrugitir.si/ pa Vam bo marsikaj bolj jasno. S spoštovanjem prof. dr. Jože Duhovnik Medvode

preberi več

Delo

Mar 21, 2018
Neveljavni zakon ni ovira za začetek del. Če ...
Naslov članka: Neveljavni zakon ni ovira za začetek delIzjava g. Lebna v Delu, 21.03. 2018Poslano medijem v objavo ...
(0)
Dec 13, 2017
Kraljestvo za konja, železnico (iz 18.stoletja) ...
Naslov članka: Kraljestvo za konja, železnico (iz 18.stoletja) za bicikel.Poslano v objavo na: ...
(3)
Oct 10, 2017
Iva Pavlin Žurman: drugi tir in Madžarska
Predreferendumsko modrovanje in eksotični referendum sta končana«, je napisal g. Drago Marovt. Kdo in kje se je ...
(0)
Sep 20, 2017
Vlada sploh ni primerjala obstoječih alternativ, ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(2)
Sep 20, 2017
Tov. Škarpeni se zahvaljujemo. V levo rumenem ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(0)
Sep 18, 2017
Telebani in drugi tir - odgovor g. Krajniku na ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(0)
Sep 10, 2017
Kako si bomo odpustili, če se sproži CO2 in ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(2)
Sep 08, 2017
Z vlado uglašeni direktorji podpirajo izgradnjo ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(0)
Sep 03, 2017
G. Šuligoj! Lep pozdrav z dvotirne železnice ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(1)
Sep 01, 2017
Kdo si upa v javnosti trditi, da ni primerjave med ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(2)
Sep 01, 2017
Najrazvitejše dežele poskušajo najbolj ...
Naslov članka: Najrazvitejše dežele poskušajo najbolj onesnažujočo industrijo le potisniti v ...
(0)
Sep 01, 2017
Projekt Magna: objava pogovorov iz ozadja
Spoštovani g. Vojko Bernard, predsednik,Pravkar sem prejel informacijo, da se bo NVO Alpeadria green pritožila ...
(1)