Stop uredniški cenzuri
in neresnicam

Naslovnica

Ali ima Drugi tir res že tretjo alternativno različico ?

4.05.2018

Dežurni strokovnjak 2TDK, ekonomist J. P. Damijan ne pozna tehnologij za izgradnjo predorov in kljub vsemu svetuje javnosti!

9.04.2018

Neveljavni zakon ni ovira za začetek del. Če zakona ne potrebujemo, zakaj sploh moramo imeti zakon?

21.03.2018

Kraljestvo za konja, železnico (iz 18.stoletja) za bicikel.

13.12.2017

Naslov članka: Kraljestvo za konja, železnico (iz 18.stoletja) za bicikel. Poslano v objavo na:  DELO Opomba:  Ker sem šele danes izvedel, kako ocenjuje Vaš komentator jež različne udeležence v nemoralnem projektu Cerarjeve vlade Drugi tir sem v njegovem stilu pripravil odgovor, ki je priložen. Žal nisem mogel biti vljuden ker sem pa »duhovnik«, da jež ne bo šel na sodišče. Upam, da se bo našlo kaj prostora za to sobotno številko. Poslano medijem v objavo dne:  13. december 2017  Avtor prispevka:          prof. dr. Jože Duhovnik  Tip pripombe: Neposredno nasprotno mnenje Datum objave na Cenzura.si:  13. december 2017 ob 23.30 uri Zaradi miru ne berem komentatorja- steklega psa alias ježa, ki se kot dolgoletni komentator lahko privošči, da kot srednješolec, ocenjuje projekte tako, kot jih je sposoben razumeti. Človek, ki je postal mali tajkunčič po posvetni volji tranzicijskih oligarhov, določenih z znamenitimi besedami preroka v letu 1990: » Vse jim bomo pobrali, če se gredo demokracijo, pa naj si jo kar ustvarijo sami. Od nas ne bodo dobili nič!.« Tako so temu ježu zagotovili lastninjenje »črne vdove«, ki smo jo vsi plačevali kot prispevek za »glasilo socialističnega ljudstva«. Tale jež, ki pravi da je socialist, ni sposoben razumeti razliko med 3,2 milijardami in 0,8 milijardo evrov, ker so številke za njega prevelike in se raje ponaša z bistroumnimi mislimi ob kajenju pipe, ter uživanjem s pogledom na morje, ki ga je legalno »ukradel« od nas drugorazrednih državljanov. Zbeganost izkazuje tako, da se večkrat povprašuje kot »kvazi« kozmopolit ali je to morje upravičeno slovensko. Kako lahko jež ocenjuje investicijo države za 3,2 milijarde, če ne razume, da v naslednjih 50 letih nikoli ne bo preko Kopra toliko tovora, da bi se investicija poplačala. Res pa je, da so si »naši« v dvajsetih letih delo za projektiranje oddajali brez javnih razpisov, brez jasno opredeljenih idejnih projektov in razumno izdelanih investicijskih planov. Vse to zahtevajo in jasno opredeljujejo zakoni, ki so jih vestno podpirali razni ježi, škarpene in drugi njim podobna živa bitja. Torej za ene zakoni veljajo, za druge pa ne, vsaj tako pravi znani rek: »Velika svinjarija še ni kaznivo dejanja«, ki ga poslušno podoživljamo zadnja tri leta. Resnica pa je, da imajo razni mali »kovačiči, severji, duhovniki«, pravico plačevati davke in tako omogočijo, da si stekli psi lahko zagotovijo nova in nova lastninjenja. Vrhunski inženirji lahko z lahkoto pokažejo projekte za primeren dovod električne energije, ki jo lokomotive potrebujejo za klanec v Črnem kalu, za naslednjih deset let. Vrhunski inženirji, naj končno pokažejo projekte za obnovo primerne nosilnosti sedanje proge, ki kleca na posedanju ilovante in drseče zemljine, kar je za moderno stroko mala malica. Vsak ježek, ki brska po zemljini celo ve, kako se obremenitev pozna na mokri zemlji. Tako bi lahko ježoviti vrhunski inženirji dokazali, da je sedanja proga najmanj 50% premalo izkoriščena, kar so povedali steklim psom ali ježem tuji strokovnjaki iz držav. Pomembno je, da domači strokovnjaki ne smejo slovenski javnosti povedati, da ježoviti vrhunski strokovnjaki nimajo prav. Zato morata skupaj ježek in škarpena braniti ježovite strokovnjake, ker bo samo tako mogoče zlomiti razne tuje vplive, ki sta jih branila z švercanjem kave, viskija in drugimi dosežki razvoja stare države. Lastniki Dela imajo izjemno čast, da bodo prepoznali, kako se neko medijsko truplo pripravlja z raznimi ježi in škarpenami na zadnje slovo. Dr. Jože Duhovnik PS: če bi napisal ježkovo bodico, bi onečastil pravega Ježka, zato naj bo bodica ježka.

preberi več

KULISE PRAVNE DRŽAVE – DRUGIČ

14.10.2017

Februarja letos sem na predsednika vlade Mira Cerarja naslovil javno pismo z zgornjim naslovom. Ponovno sem ga opozoril na nepravilna in nezakonita dejanja v zvezi z načrtovanjem in gradnjo novega žičniškega sistema in smučišča na Kobli v občini Bohinj, v katera so že več let vpleteni najvišji državni organi. Trditve sem dokumentiral in dokazal v dveh pismih (maja 2015 in maja 2016), toda odgovorov na bistvene trditve o nezakonitem ravnanju ni dal nihče. Februarja sem predsednika samo še vprašal ali bo vlada ponovno sprožila proti meni postopek razlaščanja in tudi na to ni bilo odgovora. V teh mesecih je direktor družbe 2864 Bohinj d.o.o. g. Boštjan Čokl, kot investitor, začel lastnikom zemljišč ponovno pošiljati služnostne pogodbe za gradnjo krožno kabinskih žičnic. Investitorju naj bi bile omogočene različne vrste služnosti v 15 metrskem pasu pod traso kabinskih žičnic, odškodnina pa se določi za del zemljišča, kjer je predvidena gradnja. N. pr. če je za gradnjo potrebno 21m2 zemljišča znaša odškodnina v enkratnem znesku 25,94 Eur. Torej, za obdobje štiridesetih let oz. tudi dlje, če se koncesija podaljša, dobi lastnik odškodnino v vrednosti zaboja piva. Pri tem pa je ves prostor pozimi in poleti podrejen rabi po željah investitorja, lastniki zemljišč pa so v popolnoma podrejenem položaju. Niti sedanji lastniki niti njihovi nasledniki nimajo nobene perspektive, saj jim ostane samo ''pravica'' plačevanja davkov. Investitor se lahko tudi ponorčuje iz lastnikov, saj bo tudi ta vlada (kot prejšnji dve) poskrbela za razlastitev. Po prejemu zahteve za omejitev lastninske pravice sem na upravni enoti Radovljica februarja 2014 pregledal kartografske dele prostorskih aktov in ugotovil, da v njih ni nikakršnih prikazov novih žičniških sistemov in spremljajočih objektov, zaradi katerih se me razlašča. Nekajkrat sem prisotno uradno osebo vprašal, kje so prikazane trase gondolskih žičnic, kje so spodnja, srednja in dve zgornji postaji itd. toda gospa je molčala in gledala stran. Jasno mi je bilo, da gre za veliko prevaro v katero so vključeni najvišji organi (vlada, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za okolje in prostor, državno pravobranilstvo, upravna enota Radovljica in občina Bohinj). Celotna veriga sodelujočih se je enotno sklicevala na nepregledno število prostorskih aktov in zamegljevala njihovo vsebino, nihče pa ni dal konkretnega odgovora, v katerem aktu je bodoča ureditev prikazana. Po prvem pismu predsedniku vlade, v katerem sem podrobno opisal celotno dogajanje, sem še imel upanje, da se pogosto omenjanje pravne države nanaša na novo prakso vlade in državne uprave. Na žalost se jo pokazalo, da gre samo za kuliso, za katero se še naprej skriva nezakonita praksa, ki mora ostati prikrita. Edini zakon, ki ga spoštujejo vsi, sta interes in zahteva zasebnega investitorja. Dobil sem nekaj odgovorov ministrstev, ki pa so pavšalni ter se vsi izogibajo konkretnim odgovorom na moje bistvene trditve in pravzaprav se do sedaj še ni pojavil nihče, ki bi ga moje trditve zanimale ali pa motile. Občina Bohinj je na priporočilo MOP julija 2011 sprejela obvezno razlago prostorskega akta, na podlagi katere je obstoječa prepoved spremembe namembnosti in gradnje nadomeščena z dopuščanjem gradnje najzahtevnejših objektov na kmetijskem in gozdnem zemljišču. Obvezna razlaga je veljala pet let do sprejetja občinskega prostorskega načrta aprila 2016. Na podlagi te manipulacije je vlada aprila 2012 sprejela uredbo o koncesiji, državno pravobranilstvo je konec leta 2013 vložilo predlog za omejitev lastninske pravice, MOP pa je avgusta 2014 izdal gradbeno dovoljenje. Zakon o žičniških napravah določa, da mora biti pred sprejetjem koncesijskega akta sprejet ustrezen prostorski akt, ki omogoča graditev žičniške naprave, kar ni bilo spoštovano. Zakon je bil v tem času zaradi smučišč na Kobli dvakrat spremenjen. S prvo spremembo mi je onemogočeno pravno varstvo, ker lahko na mojem zemljišču investitor gradi neodvisno od poteka razlastitve, z drugo spremembo pa je vnesena nejasnost glede potrebnega prostorskega akta. Vlada je z odločbo avgusta 2012 podelila 40-letno koncesijo (z možnostjo podaljšanja) za gradnjo žičnic podjetju 2864 Bohinj d.o.o. na več sto hektarih površin. Investitor je na tej podlagi dejansko dobil fevd nad prostorom, kjer je sam določal trase, vrsto in dolžine žičnic in lokacije posameznih postaj. V obrazložitvi odločbe je navedeno, da je bilo podjetje ustanovljeno po objavi javnega razpisa z ustanovitvenim kapitalom 8.000 Eur in s tem ni izpolnjevalo pogoja finančne in poslovne sposobnosti. V vlogi se je investitor zavezal, da bo podjetje dokapitalizirano v višini 10 mio Eur, da bo pridobil nepovratna sredstva v višini 20 mio Eur in da bo pridobil 20 mio Eur kredita. Teh zavez investitor nikoli ni izpolnil, dejanska finančna konstrukcija investicije in finančne obveznosti investitorja nikoli niso bila javno predstavljene. V koncesijski pogodbi se šteje za bistveno kršitev obveznosti koncesionarja, če v štirih letih ne pridobi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Koncesionar te obveznosti ni izpolnil, za eno od treh žičnic ni oddal niti vloge za pridobitev GD. Kljub temu je minister Gašperšič po pooblastilu vlade junija 2016 podpisal anekse k trem koncesijskim pogodbam in podaljšal rok za pridobitev GD s štirih na osem let. Koncesionar je v vlogi navedel, da je bilo GD razveljavljeno in vrnjeno v ponovno odločanje in da bo dopolnil svojo vlogo za dopolnitev GD. Dopolnjena naj bi bila neobstoječa vloga za neobstoječe GD, poleg tega pa ni pomembno niti to, da za eno žičnico ni bila oddana niti vloga za pridobitev GD. Da na tem področju nobena stvar ni pravilna je pred tem poskrbel tudi prejšnji minister Omerzel. Vlada je aprila 2014 iz uredbe črtala našo parcelo št. 790/3, minister pa je z aneksom k koncesijski pogodbi junija 2014 črtal drugo parcelo. Skupaj s poslovnim partnerjem sva v žičniški sistem na Kobli v preteklosti vložila preko milijon Eur in zimski turizem je do pojave ''novega nosilca razvoja'' potekal normalno v zadovoljstvo mnogih smučarjev in gospodarstva Bohinja. Nato nam je župan g. Kramar odvzel koncesijo in blokiral nadaljnje delo smučišča. Na ta način ni težko podjetnika uničiti, saj obratovati ne moreš, ostanejo pa ti različni stroški in krediti. Za javnost je bilo potrebno objavljati hvalnice o novi ideji, ki bo rešila turizem, kdor pa se temu ni podredil, je razglašen za zaviralca razvoja, ki ga je treba kaznovati. Ker so bili zaradi blokade zimskega turizma oškodovani tudi prebivalci Bohinja je bila na sestanku aprila 2015 obravnavana možnost obratovanja vlečnice Kozji hrbet. Kot lastnik sem dal popolno podporo ponovnemu zagonu in zagotovil, da sem pripravljen oddati vlečnico v brezplačni najem. Jasnega odgovora nisem dobil, je pa župan na oktobrski seji občinskega sveta predlagal delno rešitev smučišča Kobla. V gradivu je navedel, da vsa prizadevanja niso dala rešitve, kljub temu, da je dano predstavnikom več ponudb, občina pa ima za usposobitev vlečnice do zimske sezone 2015 zagotovljena sredstva. Navedbe župana so bile neresnične, ker dejansko ni dal nobene ponudbe niti meni niti mojemu odvetniku, ki jih je tudi zahteval. Da zimskega turizma na Kobli ni že 6 let je odgovoren župan g. Kramar. Posebna oblika maščevanja ''pravne države'' je vezana na ukrepanje vseh vrst uradnih organov. V delujočem lokalu so se v tem času začeli nenehni pregledi in različni ukrepi, kjer bi mi že ob najmanjši napaki lahko zaprli lokal. Nekoč mi je uradna oseba po šestih urah pregledovanja morala priznati, da sem se nekomu zelo zameril. Gospa gradbena inšpektorica je opravila tudi nadzor nad uporabo našega gostinskega objekta Ravne 23a v Bohinju. Objekt je star 29 let in je več let zaprt. Preverjeni so gabariti v lokacijski dokumentaciji in uporabno dovoljenje ter je končno februarja letos s sklepom ugotovljeno, ''da se predmetni gostinski objekt v celoti uporablja na podlagi uporabnega dovoljenja. Zavezanec ni storil kršitve ZGO-1.. '' Tega dejstva pa pred tem ni upošteval ARSO in je izdal okoljevarstveno soglasje, kot da hiše ni. Pri meni kot malemu človeku ''pravna država'' išče dlako v jajcu, drugi kriteriji pa veljajo za hvaljene nosilce razvoja. Lani aprila je bil npr. objavljen članek o ECO hotelu v Bohinju z naslovom: V meglo davčnih oaz zaviti lastniki hotela; Sled za kupcem terjatev DUBT do družbe MPM Boštjana Čokla se je izgubila na silvestrovo. Aprila 2016 je pričel veljati nov občinski prostorski načrt, s katerim je preprečeno delovanje in razvoj našega gostinskega objekta Ravne 23a. Po predlogu g. Čokla je objekt ukleščen med dve trasi gondolskih žičnic, od katerih poteka ena praktično nad njim, druga pa je v neposredni bližini. Na naši sosednji parceli, ki je v naravi makadamsko parkirišče, sem zaprosil za gradnjo apartmajske stavbe z garažami. Z OPN je namembnost parcele razdrobljene za različne namene, del naj bi bil celo pogozden, tako da je vsaka želja po razvoju v celoti onemogočena. To si je občina lahko dovolila, saj se zanaša na organ, ki bo izvedel umazane posle razlaščanja. Probleme s smučišči na Kobli niso povzročili ''zaviralci razvoja'' in tudi ne gre za lokalne zdrahe. Gre za organiziran in z državnega vrha voden projekt, v zvezi s katerim se že leta prirejajo ali kršijo predpisi in prikrivajo dejanska dogajanja s končnim namenom, da se omogoči okoriščanje konkretni interesni skupini. Mislim, da je tako delovanje minister mag. Klemenčič, ko je bil še predsednik KPK, imenoval sistemska korupcija. Marko Bogataj, Medvode. 07. 9. 2017.

preberi več

Iva Pavlin Žurman: drugi tir in Madžarska

10.10.2017

Predreferendumsko modrovanje in eksotični referendum sta končana«, je napisal g. Drago Marovt. Kdo in kje se je modrovalo ni napisal. Na soočenju na RTVS (kdo je omogočil nastop psihično moteni osebi?) je nastopil »orkestrirani zbor vladnih modrijanov«, ki so se pred tem izogibali strokovnim soočenjem v organizaciji nasprotnikov ZIUGDT. Zakon je bil sprejet s preglasovanjem vladajoče politike v Državnem zboru, brez odgovornosti, ki bo aktualna šele čez mnogo let. Medijev strokovne razprave nasprotnikov niso zanimale, kar pove, kako zanemarljiv (žalostno) je vpliv nevladne stroke na ekonomske in tehnološke strateške odločitve v Sloveniji. V zakonu je govora o izgradnji drugega tira, 27 kilometrov dolge enotirne podzemne železnice (76%-20,5 km, 8 predorov, še brez projekta za izvedbo). Potem ko je bila v javnost posredovana alternativa dvotirne železnice (vladi že avgusta 2016), zgrajene bistveno prej in ceneje od vladne enotirne variante (obstajata pa še dve sprejemljivejši od vladne), so vladni predstavniki naenkrat začeli zniževati vrednost investicije, g. Cerar jo je čez noč celo razpolovil. Nasprotniku zakona županu Popoviču pa je Cerar kar na štiri oči, saj ni res, obljubil določene spremembe(!?) in dvojni tir (sic!). Na podjetniške odločitve seveda ne vpliva lastništvo infrastrukture, ampak drugi dejavniki – kakovost in stroški luških storitev, stroški prevoza … Država kvečjemu subvencionira, kar pa … Madžarska je bila vključena zaradi evropskih sredstev. Vendar bi to lahko naredili z meddržavno pogodbo in ne z »interventnim« zakonom, katerega namen je očem skrit (vloga 2TDK d.o.o.), zato seveda ne gre za transparenten posel, kot je prevečkrat ponovil g. Cerar. To so dejstva, ki bi morala skrbeti zainteresirano javnost in medije. Pa je bila medijska blokada! In ne le to, bil je celo medijski agitprop z denarjem davkoplačevalcev! Iva Pavlin Žurman, Solkan

preberi več

Aktualno

Z vlado uglašeni direktorji podpirajo izgradnjo koruptivnega 2. tira, med prijatelji, brez razpisa! Oni vedo, kdo bo plačal

8.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Cvet slovenskih gospodarstvenikov podpira Zakon o izgradnji drugega tira, in zagovarjajo, da mora naše gospodarstvu delati v pogojih: - koruptivnosti, saj vnaprej določa netransparentno trošenje javnih sredstev preko famoznega podjetja 2 –TDK, -da se gradnja javnih objektov ne sme izvajati preko javnih naročil, ampak izključno po naročilu med »prijatelji«, - da bomo zanesljivo zamudili konkurenčno prednost pred Avstrijo, ki bo zgradila pred nami zgradili obvoz, torej že v letu 2024, - onesnaženja okolja, ki jih zagotavlja za »prijatelje«, kar sama Agencija za okolje s prirejenimi papirji, - da je vrednost dvotirne proge za 800 milijonov neprimerna, če pa se lahko za isti efekt zapravi 3 milijarde za »prijatelje«, ki še niso dali izjave v tem cvetoberu slovenskih gospodarstvenikov in komaj čakajo na plen neumnosti Cerarjeve vlade, - da razumejo, da bo 27.000 m proge gradilo 9000 delavcev ali en delavec na 3 m, Tako pravijo za delovna mesta sem vladar Cerar, - novega kolapsa slovenskih javnih financ, ki so ga že otvorili z prvim delom, to je nakazilom 200 milijonov EUR s strani davkoplačevalskega denarja, - da Luka Koper zanesljivo ne bo nikoli izplačala s prevozom tovora investicijo 3,0 milijarde, kakor ima postavljene poslovne cilje, - da bo za vse ostale Slovenke in Slovence pravica odplačevati nore izjave naših »velikih direktorjev«, ki se vsi napajajo na državnih jaslih razvojnih in drugih EU sredstvih, - da njim ne bo potrebno zagotavljati zdravstva preko čakalnih vrst, živeti z manjšimi pokojninami in zagotavljati šolanja na slovenskih univerzah, ker so stanje revščine že presegli, - dokazljivega norenja, kjer kot »gospodarstveniki« podpirajo projekt ki ni določen ali je eno ali dvotiren in ni določena investicijska vrednost To smo napisali DavkoPlačevalciSeNeDamo, ker nas vseskozi vlečete za nos. Delamo lahko, vi pa uživaško življenje želite nadaljevati, zato izjave vladarju Cerarju pritičejo, tako kot ste jih podali. Tako kot ste vi podali izjave s cinizmom, ste jih dobili z naše strani nazaj! Ko boste prebrali komentarje se boste lahko prepoznali v zrcalu sami! Sedaj čedalje bolj razumemo Vašo uspešnost doma in po GZS analizah vedno premajhno majhno dodano vrednost v primerjavi s svetovnimi podjetji istega gospodarskega področja. (letalstvo, farmacevtika, logistika, brizganje plastike, kuhinjski aparati idr.) ------------------------------------------------ Boštjan Gorjup predsednik Gospodarske zbornice Slovenije »Na referendumu bom glasoval za drugi tir, saj menim, da slovensko gospodarstvo potrebuje odločitve in rešitve v doglednem času. Pomembno je, da so med viri financiranja znatna evropska sredstva in da so plačniki tudi vsi uporabniki logističnih storitev. S tem sredstva državnega poračuna lahko uporabimo za dobro ljudi in gospodarstva. Vsekakor je treba projekt izpeljati v smislu dobrega gospodarja in z ustreznim nadzorom. odgovor in pojasnilo izjave:  Predsednik GZS trdi, da so sredstva EU v višini 200 milijonov znaten vir za projekt, ki je vreden 3,0 milijarde! Poudarja, da se z zakonom plačujejo uporabniki transportnih storitev! Predsednik GZS potrjuje s tako izjavo, da je sedaj železniški prevoz brezplačen in da stroške prevoza plačujemo davkoplačevalci! Ali pa mu je tako izjavo napisala »vešča« roka in razum PR službe. Iskrene čestitke k predstavitvi razumevanja problematike drugega tira s strani GZS. ------------------------------------------------ Bruno Korelič nekdanji predsednik uprave Luke Koper »Vpetost slovenskega gospodarstva v globalne trge vodi preko ustreznih logističnih povezav. Te so strateškega pomena tudi za gospodarstva srednjevropskih držav, katerih gospodarstva so vpeta v mednarodne prekomorskih poti preko pristanišča v Kopru. Logistika ustvarja velike gospodarske in družbene učinke za nacionalna gospodarstva. Pristanišče v Kopru in Slovenske železnice sta močno vpeti v mednarodne tokove zato je strateškega pomena izgradnja nove proge in posodobitev železniške infrastrukture. Vsi, ki se v Sloveniji spoznamo na logistiko in njen vpliv na gospodarstvo zagotovo podpiramo projekt drugega tira in bomo glasovali za sprejem zakona.« odgovor in pojasnilo izjave:  Bivši predsednik uprave Luke Koper, ki je požel vse sadove njegovega predhodnika tov.Petrine, še danes ne razume, da je logistika iz Luke Koper v 95% vezana na tovor in da je izključno napajalni tir do umetno postavljene železniške postaje Divača in nič več. Vsa leta je pritiskal na nizke cene železniškega transporta zato, da smo lahko davkoplačevalci plačevali železnicam slabo organiziranost in dajali finančne injekcije vsem direktorjem SŽ, ki so bili po izročilu namenjeni za oceno odličnih direktorjev. Tako je postal uspešen predsednik Uprave Luke Koper, vse poznamo! ------------------------------------------------ Črtomir Remec Inženirska zbornica Slovenije »Kot predsednik Evropskega sveta inženirskih zbornic se zavzemam za preusmeritev tovornega in potniškega prometa s cest na železnico, kar je prednostni cilj Evropske komisije. Zato je bila tudi izbrana trasa Koper-Divača ponovno uvrščena v koridor Baltik-Jadran in s tem upravičena do nepovratnih evropskih sredstev.« odgovor in pojasnilo izjave:  Predsednik IZS Slovenije predstavlja cvetober javnih uslužbencev, ki »morajo« opravljati več funkcij zato, da z glasovanjem po telefonskem klicu zagotavlja nore zgodbe razvoja države. Kot strokovnjak za jeklene konstrukcije poslovnih objektov (TRIMO- Trebnje, član zadnje »uspešne ekipe«) ter sedaj direktor stanovanjskega sklada s celovito strokovnostjo zaseda mesto člana nadzornega sveta družbe 2-TDK. Kako se lahko potem poglobi v problematiko družbe 2-TDK vedo samo g. Korelič, specialist za logistiko, g. Mes, gradbeni inženir iz SCT za nizke gradnje in seveda g. Skaza, ki se ukvarja z brizganjem plastike. Tako se gre strokovnost Cerarjeva vlada, zato nestrokovnjake in prave glasovalce na prava mesta! ------------------------------------------------ Dušan Mes, Slovenske železnice Generalni direktor Slovenskih železnic »Drugi tir je za razvoj logistike in slovenskega gospodarstva ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi bil zgrajen čim hitreje in čim bolj racionalno. Lani smo na enotirni progi med Divačo in Koprom prepeljali v povprečju več kot 90 vlakov na dan in okrog 12 milijonov ton tovora, letos pa se bo na tem odseku proge količina tovora povečala še za 12. odgovor in pojasnilo izjave:  G. Mes mora podpirati gradnjo Drugega tira po najdražji varianti zato, da bo uspešen gospodarstvenik na račun davkoplačevalcev. Do sedaj je že porabil preko raznih svojih podjetij z neposrednimi naročili najmanj okoli 32 milijonov EUR za Drugi tir. Popolnoma prav je, oziroma mora dati tako podporno izjavo za tako noro in netransparentno investicijo. Njegov največji dosežek, ali bolje dosežek Gradbenega podjetja SŽ in izkušenih projektantov je 60 km proge v 10 letih ali 6 km/eno leto (Ljubljana – Kočevje in seveda električna vleka na progi Pragersko – Hodoš na način, da vsem Prekmurcem ob progi »žmrka« televizija in tako vedo, kdaj prihaja vlak. ------------------------------------------------ Ivo Boscarol Pipistrel »Slovenija se mora končno odločiti ali bomo ves tovorni tranzit dali na železnice ali pa bomo še naprej z njim obremenjevali ceste in pogosto dolge ure čakali v zastojih. Čas je, da slovensko železniško infrastrukturo, ki je v tem trenutku največji tehnični muzej na svetu, posodobimo z vsaj enim modernim delom proge, da prepeljemo celotni tovor hitreje skozi naše pristanišče. Ob tem moramo poskrbeti tudi, da se Luka Koper še naprej uspešno vzporedno razvija in ohrani svojo konkurenčnost, da bo tir čim bolje izkoriščen. Drugi tir mora biti zgrajen čim prej: racionalno in gospodarno ter s preverjenim, poznanim in utečenim načinom financiranja, saj si pri tako pomembnem projektu ne moremo privoščiti zamud in postopkovnih zapletov.« odgovor in pojasnilo izjave:  Mnenje g. Boscarola, ki razvija promet po zraku s svetovnimi liderji transportne logistike je zelo pomembno, saj bomo tako spoznali, da je železnica edino resno transportno sredstvo, ki zagotavlja v sistemu transportne logistike najzanesljivejšo in ceneno storitev. Terminsko se morata uskladiti z g. Mesom, da bodo na SŽ vpeljali red pri voznih redih njegovih letal. Res pa je, da če bo povzel način razmišljanja slovenskih železničarjev, mu več kot trije avioni v zraku nad Ajdovščino nikakor ne morejo leteti. To bo izključno zaradi zastarelih varnostnih predpisov. Njuno skupno podporno dela na pomembnem 27 km odseku industrijskega tira pa bo rešilo potniški promet v Sloveniji. Edini pogoj je, da na Vipavskem ne bo preveč vetra! ------------------------------------------------ Jože Colarič predsednik uprave Krke »Podpiram gradnjo drugega tira tako kot podpiram tudi gradnjo cestnega omrežja tretje razvojne osi. Ključnega pomena je, da se podjetjem zagotovi ustrezna prometna infrastruktura, saj bodo tako lažje dosegala dobre poslovne rezultate. S tem, ko sem ZA razvoj prometne infrastrukture, sem ZA razvoj naše države.« odgovor in pojasnilo izjave:  Predsednik uprave Krke je pomemben člen podpore, saj Krka zaradi produkta in zaradi velikosti obsega transporta nujno potrebuje železnico. Če je zaradi zanesljivega nakupa zdravil od slovenskega zdravstvenega zavarovanja moral podati tako skromno izjavo, naj pove koliko transporta iz in v Krko imajo po cesti v primerjavi z železnico. Podatek o letnem pretovoru, ven/noter in odstotka cestni in železniški. Štirje podatki in dva stavka. To ne bo prevelik napor njegove močne PR službe. ------------------------------------------------ Jože Mermal predsednik Uprave BTC d.d. »Podpiram gradnjo drugega tira, saj slovensko gospodarstvo nujno potrebuje sodobno železniško infrastrukturo ter preusmeritev blaga s ceste na železnico. Le tako bomo lahko ostali dolgoročno mednarodno konkurenčni v Centralni Evropi. Hkrati pa na ta način pospešili izgradnjo kopenskega Logističnega terminala v Ljubljani s 1000 novimi zaposlitvami, investicijo 140 mio EUR kot enega vodilnih suhozemnih terminalov v JV Evropi.« odgovor in pojasnilo izjave:  Pretovor po železnici je bistven za pooblaščenega tajkuna g. Mermala, ki je bil potrjen s strani g. Tone Ropa. Danes domačuje v prostoru, ki ga lastniško obvladuje in ima zakopanih ali neuporabljenih najmanj 5 km železniških tirov. Kolikšen je delež med cestnim in železniškim prometom na vratih BTC centra in povezava z lastninskim postopkom bo najboljši dokaz, zakaj moramo njegovo izjavo upoštevati kot izjemno tehtno predvsem pa preudarno. ------------------------------------------------ Peter Kukovica član uprave, soodgovoren za poslovno področje velikih in malih gospodinjskih aparatov in odgovoren za operativne podporne funkcije »V Gorenju gradnjo drugega tira že težko pričakujemo. Hkrati pa kot gospodarstveniki seveda pričakujemo racionalen in optimalen projekt, ki bo stroškovno učinkovit in tehnološko ustrezen ter speljan po optimalni trasi. Ne le, da gradnjo podpiramo, ne vidimo niti enega razloga, da drugi tir ne bi bil že zgrajen. Nujno ga potrebujemo, preden bi nepretočnost koprskega pristanišča postala ovira pri našem poslovanju ali celo razvoju. Za Gorenje predstavlja Luka Koper glavno povezavo s prekomorskimi trgi, kamor izvažamo naše izdelke, pa tudi glavno vstopno točko, od koder prihajajo materiali za našo proizvodnjo. Tudi mi pa znamo blago poslati preko italijanskega Trsta, Genove ali hrvaške Reke, če je to za nas ugodneje. Če drugega tira ne bo, bomo morali v Gorenju preostanek tovora preusmeriti na ceste, kar je za nas in gospodarstvo nasploh dražje, bistveno bolj negativno vpliva na okolje, ter nenazadnje pomeni preobremenitev cest, posledično pa ponovno zahtevo po vlaganjih v infrastrukturo.« odgovor in pojasnilo izjave:  Če kdo potrebuje podporno funkcijo iz področja železniškega transporta in je povrh še odgovoren za to področje, je to g Kukovica. Sedaj bomo vsi ki se vozimo v Velenje vedeli in razumeli, zakaj v vožnji za Gorenjevimi tovornjaki, lahko pomembno povečamo prevoz, če podpremo Drugi tir na relaciji Koper- Divača. Srčnost in preudarnost izjave g. Kukovica morajo čimprej spoznati vsi, ki se vozijo po cesti Arja Vas – Velenje. On ima na skrbi transport izdelkov, ki imajo specifično maso proizvoda okoli 0,15 kg/dm3. Prav lahki izdelki se po njegovem mnenju morajo transportirati po železnici. BRAVO! ------------------------------------------------ Tanja Skaza direktorica Plastika Skaza, d.o.o. »Kot podjetnica in aktivna gospodarstvenica gradnjo 2. železniškega tira močno podpiram in glasujem ZA. V vsakodnevnem poslu namreč tudi mi občutimo, kako nezadovoljiva infrastruktura znižuje našo konkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami. Sedaj imamo edinstveno priložnost, da izboljšamo našo poslovno povezanost z Evropo, ob tem še dobršen del cestnega tovornega prometa preložimo na železnice in si zagotovimo kakovostnejše okolje. Trije pomembni razlogi ZA!« odgovor in pojasnilo izjave:  Splošna ocena pomembne direktorice, brez minimalnega vpogleda na problem investicije potrjuje, da ga. Skaza prihaja iz okolja, kjer je brizganje plastike z velikim volumnom pomemben pokazatelj razvoja podjetja. Hitrost dobave iz njenega podjetja je ključni kazalec uspešnosti. Zato mora uporabljati železnico, predvsem v bodoče, ker bo samo s transportom po železnici pomembno pridobila na konkurenčnosti njenih izdelkov. Zato bo v poslovnem sodelovanju skupaj z g. Mesom pomembno dosegala konkurenčno prednost. Globoko izpričana pripadnost razvoju železnice po trasi Drugega tira bo dokazana v letu 2018, ko bo njeno podjetje imelo izkazanega transporta po železnici preko 60%. Ob takem dosežku Vam bomo verjeli, drugače pa je to samo v posmeh resnemu investicijskemu projektu. DavkoPlačevalciSeNeDamo viri slik. http://www.drugitir.si/podporniki

preberi več

Odprto pismo g. Ivu Boscarolu

8.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Spoštovani! Ob branju na spletu (Reporter) se mi je prikazal zapis ZA 2.tir , kliknila sem in prišla na stran http://www.drugitir.si/ , kjer so tudi izjave podpornikov. Potem, ko sem zagledala izjavo I. Boscarola,  sem mu napisala: Spoštovani g. Ivo Boscarol! Ob branju člankov na spletu se mi je pokazal propagandni letak ZA 2. tir -podporniki, slike, izjave in sem zagledala tudi vašo sliko (izjavo). Medtem ko vlada uporablja naš (davkoplačevalski) denar za agitprop 20 let starega projekta in vsakodnevno manipulira (alias laže) v tv prispevkih, pa moramo pobudniki referenduma PROTI pisati članke v pisma bralcev. No, sama obveščam tudi novinarje, toda učinki niso veliki, saj veste kdo obvladuje medije. Pošiljam kratek članek, ki mi ga Delo kot kaže ne bo objavilo (mogoče sem izpolnila bonus, ko so objavili moj članek-repliko v PP29 SP Dela pred enim tednom, oboje v priponki), ker bralcem razlagam, v čem je razlika med Drugim tirom (ga ne podpiram) in drugim tirom (ga podpiram). Glede na to, da ste, tako kot sem tudi sama (ekonomistka), pristaš gospodarskega liberalizma, prevladujoče privatne lastnine in odgovornega ravnanja lastnikov, tudi države (državne investicije-2TDK), proti birokratizaciji ... , sem se začudila, ko sem vas (neodvisnega gospodarstvenika) zagledala med javnosektorskimi predstavniki (Mes) in tistimi, kjer je država pomemben lastnik (Colarič).  Vem, da nimate časa prebirati spletnih novic, kjer dobite članke PROTI in razloge ZAKAJ PROTI. Vendar, s podporo takim projektom (Drugi tir) podpirate nesposobno vlado, ki nima kaj pokazati (gospodarska rast ni posledica njenih prizadevanj) v dobrih 3 letih! Kaj naj še rečem-napišem, sem razočarana!  Podporniki drugega tira, konkurenčne luke Koper in razvoja SLO gospodarstva pišemo na naslovu referendumdrugitir.si in cenzura.si in bomo glasovali PROTI! Lep pozdrav iz Solkana Iva Pavlin Žurman vir slike: finance

preberi več

Pravni nihilizem in opravilna nesposobnost Ustavnega sodišča

7.08.2017

Naslov članka: Pravni nihilizem in opravilna nesposobnost Ustavnega sodišča Poslano v objavo na Delo, Primorske novice in Večer Poslano medijem v objavo dne:  29. julij 2017  Avtor prispevka: Vili Kovačič Tip pripombe: Neposredno nasprotno mnenje Datum objave na Cenzura.si:  07. avgust 2017 ob 09.19 uri S tem prispevkom tvegam, da me kolegi obsodijo naj ne drezam v edino še živečo institucijo za varstvo človekovih pravic in zakonitosti in ustavnosti, ki jo v tej državi še imamo, to je Ustavno sodišče. Vendar se je to žal na področju kršenja človekovih pravic in političnih svoboščin v novi sestavi sprevrglo v brezzobega tigra. Doktrina in celo hvalisanje predsednice sodišča s poudarjanjem videza nepristranosti, v praksi pa s poudarjanjem nepristojnosti – z zavržbami, je z načinom sojenja pod gospo JADRANKO SOVDAT doseglo vrhunec. To je en vrhunec, drug vrhunec pa je neskončno pravniško »mečkanje« zadev, ko ustavno sodišče nima nobenih rokov in je v primeru Novič namesto,  da bi odločilo v 48 urah, ne-odločilo v 2 mesecih. Pri tem si ne morem kaj, da gospo Sovdat dobrohotno ne vprašam na  čigavih krilih jadra in čigav  »soldat« je ta gospa.  Doktrina nihilizma, pod krinko nepristojnosti in pometanja problemov pod preprogo, ki smo mu zdaj priča pa žal bolj služi brezpravju in razraščanju hudobije in človeškega zla kot urejanju medsebojnih razmerij med ljudmi. Z ne sankcioniranjem krivic je Jadranki Sovdat z novo »SMC murgelsko« sestavo sodišča (da ne bo pomote citat je povzet prosto po gospe poslanki SMC Jasni Murgel)  uspel kopernikovski preobrat -  namesto sodišča je Ustavno sodišče  postalo nekakšna beneška komisija oziroma slovenski multipraktik Rajko Pirnat za dajanje pravnih mnenj. Postalo je opravilno nesposobna najvišja sodna ustanova v državi. Poglejmo dva v nebo vpijoča aktualna primera. Primer sindikata vojakov Slovenije Ob referendumski ustavni pritožbi o diskriminaciji članov Sindikata vojakov Slovenije v referendumskih opravilih sodišče sploh ni odločalo, pometlo jo je pod preprogo, češ da je bil na koncu izid nabiranja podpisov za pritožnika pozitiven, problem diskriminacije enega dela prebivalstva pa je nedopustno ignoriralo in jo nonšalantno preskočilo, čeprav je problem še vedno načelno in praktično aktualen in enako odprt v kampanji za referendum, ki bo 24 septembra. Vendar – halo ustavni sodniki ! Kdo je tam na zvezi? Kaj bi bilo, če bi bili pobudniki s podpisi neuspešni ali bi v tem primeru diskriminacijo zaznali? Skratka vprašanje je načelno in praktično. Ker ga US noče rešiti je šla pritožba na ESČP in bo tam dobilo epilog in bo upam deležno resne obravnave, če ga seveda ne bo pospravila pod preprogo slovenska »selektorica« v Strasbourgu gospa Ana Vilfan.     Primer Milko Novič – nevredno pilatovsko umivanje rok Drug bistveno hujši in človeško neprimerljivo težji pa  je primer  zavržbe in ne-odločitev US o izpustitvi iz pripora dr. Milka Noviča, brez vsakega materialnega dokaza obtoženega, da je on  umoril  direktorja kemijskega instituta dr. Janka Jamnika. In v čem je problem ? Sodniki z izjemo Ddr. Klemna Jakliča ste si večinsko (6:1) izmislili nekaj neverjetnega: razlog, da Novič ostaja v priporu je po US zdaj to, da »kršitev človekovih pravic v tem primeru ni dovolj OČITNA«. Halo gospa Sovdat, ne morem verjeti, kašna skrivalnica je to. Odvzem svobode za vas ni dovolj očitna zadeva ! S tem ste si  človeško in strokovno prislužili absolutno ničlo - ne samo kritiko, ampak zgražanje nad stanjem duha. Raje kot da bi odločili negativno, ste si več kot OČITNO strahopetno PILATOVSKO UMILI ROKE.  Zadeva meji na absurd, v resnici    pa na kriminal v sodnih dvoranah. Edina svetla točka je bil Ddr. Klemen Jaklič, ki je izvrstno in argumentirano pokazal na škandalozno nečastno, pilatovsko razsodbo. Quo vadis ustavno sodišče ? Naj zaključim: očitna opravilna nesposobnost  US je zdaj že dovolj OČITNA, da lahko »z verjetnostjo, ki meji na gotovost«, postavimo vprašanje: QUO VADIS USTAVNO SODIŠČE ?, da s proceduralnimi izgovori in vsebinsko slepo argumentacijo nonšalantno krši ustavo ! Vseeno upam, da bo čim prej tudi na US prevladal ustavni koncept Ddr. Jakliča in ne koncept Poncija Pilata, ki pa je žal očitno koncept treh odločujočih žensk – na čelu s predsednico sodišča dr. Jadranko Sovdat. To prakso je seveda nujno treba prekiniti, da bomo končno državljani, ki nočemo biti soldati-vojaki oblasti, zajadrali v varne in pravičnejše vode in bo slovensko sodstvo in  pravosodje pričelo služiti pravici in ugotavljanju resnice. S tem pa svojemu namenu – zaščiti šibkejšega in ne zaščiti oblasti, kot v navedenih primerih.   Umor direktorja Kemijskega instituta dr. Janka Jamnika je za režim očitno tako težka zadeva, da do pričetka njegovega sodnega razkrivanja, ne sme priti pred volitvami. Toliko časa naj bi »nadomestni morilec« dr. Milko Novič še trpel v priporu. Zakaj ? Žal tudi po »zaslugi« in krivdi moralno in opravilno nesposobnega Ustavnega sodišča in njegove predsednice ! Pozivam predsednico US, da zaradi zadnjega neodpustljivega zdrsa poda ostavko na mesto predsednice US in se iz odločanj o primeru Novič sama izloči. Stopnja očitnosti zdrsa je dovolj velika, da to nemudoma stori. Enak poziv velja podpredsednici sodišča dr. Etelki Korpič Horvat.       Kaj počne Ana Vilfan v Strasbourgu? Katastrofalne posledice obeh pilatovskih razsodb se kažejo tudi v tem, da je s tem pravici in resnici blokirana pot v Strasbourg, kjer pa žal že »v predsobi« evropskega sodišča za človekove pravice nad selekcijo zadev prispelih iz Slovenije »kraljuje« - bolje rečeno veselo mesari,  pravna sodelavka, slovenska »pravnica« gospa Ana Vilfan Vospernik. Gospa je kraljica vseh zavržb slovenskih pritožb na ESČP, ki z enako dikcijo, do pike in vejice natančno po isti šabloni, zavrača  in meče  v koš, skoraj vse »državi nevarne pritožbe« zaradi kršitev človekovih pravic, ki pridejo iz Slovenije.   No, pod tako evropsko jurisdikcijo je naše opravilno nesposobno US na varnem, žal pa niso na varnem človekove in državljanske pravice slovenskih državljanov.   Vili Kovačič, državljan K. Pripis: Hvala Matevžu Krivicu, ki je tudi v tem primeru stopil na pravno in pravično stran in podprl Jakliča. Žal pa drugi molčijo. Na odgovor bivšega sodnika ESČP  Boštjana M. Zupančiča in drugih uglednih ustavnih pravnikov – g. Mateja Avblja, g. Andraža Terška in ostalih  namreč še kar čakamo. Pravzaprav bi se morali oglasiti vsi dosedanji  ustavni sodniki in ljudje iz vrst vseh generacij pravnikov, ki ob propadanju  standardov morale in etike na US, gledajo stran.  

preberi več

Izničevanje tehnične kulture na RTV Slovenija

18.08.2017

Naslov članka: Izničevanje tehnične kulture na RTV Slovenija Poslano v objavo na  RTV SLO Poslano medijem v objavo dne:  14. avgust 2017  Avtor prispevka: Dr. Jože Duhovnik   Tip pripombe: Neposredno nasprotno mnenje Datum objave na Cenzura.si:  18. avgust 2017 ob 15.19 uri Komentar na prispevek Elene Batista-Štadler v TV oddaji Dnevnikov izbor, 15. 08. 2017 V današnjem medijskem svetu je nekaj zanesljivo uspešno. Bolj neumno in nedoraslo se izražaš, večji učinek ima Tvoja Novica. Dokaz zato so Slovenske novice, ki s primerno intonacijo zagotavljajo splošno obveščenost najširšega sloja prebivalstva. Ker je vzgoja novinarskega kadra pomembna, se rezultati dela kažejo vsepovsod. Novinar, ki išče delo v tujini in ga tam tudi dobi, lahko opazi, da ima kakovost komentiranja ali obveščanja javnosti o dogodku ima popolnoma drugačen namen, kakor so se tega učili v domovini. Družbeni delavec naenkrat postane oseba s svojim jazom in znanjem, ne potrebuje utrjevanja v uredniški sobi, kaj mora sporočiti. V Sloveniji je že dalj časa prepoznano, da je samo umetnost kultura, tehnična kultura pa je popolnoma odveč. Še huje, tehnična kultura je tiha okupacija zapada, kjer barabe kapitalisti onemogočajo svobodno izražanje volje državljanov in zatirajo demonstracije. Če morajo slučajno zaploskati policiji, ki neonacistom preprečujejo demonstracije, pa so demonstracije socialistov s požari prevrnjenih avtomobilov pravi zgled izražanja volje svobodomiselnih državljanov. Izjemne vzgled AGITPROPA smo doživeli v oddaji RTV (Dnevnikov izbor, 15. 08. 2017), ki s svojo izpovednostjo naravnost kliče po odzivu. Novinarka Elen Batista-Stadler izkazuje izjemno poznavanje tematike in ob 14- dnevnem pripravljanju oddaje zagotavlja novo pridobivanje dohodka za RTV iz naslova sklepa, da namenja vlada RS 97.000 EUR za referendumsko kampanjo. Ker je prispevek izven referendumska obdobja, zagotavlja RTV izjemno skrb za vlado, da bo njihov obračun na koncu izkazal najmanj za 30 % manjšo porabo sredstev. Zaradi inženirske preglednosti in jasnosti bom po točkah opredelil tehnične puhlice iz področja tehnične kulture in vodenja projektov. To poudarjam, da ne bo kakšen bralec razmišljal, da je predstavljenih nekaj nepovezanih faktov, ki jih on sam težko poveže skupaj. Sam lahko ugotovim samo to, da če se bralci napajajo s takim povedmi, kot smo jih slišali iz tega prispevka na RTV, potem se nam res piše svetla bodočnost v materialnem in duhovnem siromaštvu. duha. Dokaz nerazvojne politike v statičen razvoj zagledane vlade RS s predsednikom g. Mirom Cerarjem. Napoved prispevka »… železniški povezavi, ki jo ni uspelo zgraditi nobeni slovenski vladi, čeprav je načrtovana že dvajset let« Vsak normalno razgledan državljan ve, da se je v zadnjih dvajsetih letih v svetu tehnike ogromno spremenilo. Zato samo otopeli, proti razvoju usmerjeni prebivalci tega sveta delajo po 20 let starih načrtih. Projekt, ki ni noveliran, je skrpucalo in je škoda vsakega eura za njegovo realizacijo. Projekt pa ne morejo novelirati projektanti, ki po dvajsetih letih spoznajo, da je pred vzponom v klanec pri Hrastovljah premalo elektrike za napajanje. To bi lahko sedanji direktor Luke vedel že najmanj dvajset let, da ne bi izjavil, da naj bi bila dvotirno proga osmo čudo sveta, ker je zrasel z Luko Koper in mu ni treba zaradi položaja, na katerem je, pritrkovati norostim vladajoče strukture. Kapaciteta železniške povezave med Divačo in Koprom. Novinarka: »… tu se dnevno prepelje okoli 100 vlakov na dan« Če sledimo podatkom ga. Elen Batista-Štadler in upoštevamo 1200 ton na en vlak in samo 250 obratovalnih dni v letu, dobimo pri 96 tovornih vlakih 28,8 milijona ton, ker je za okoli 18 % več, kakor znaša sedanji letni pretovor v Luki Koper. Karikatura v skici je dobrohotna, pri matematiki zato uporabljamo termin okoli, ki pa ne more biti izven običajnega +-20 % območja vrednosti. Preskok za več kot 60 % pa celo slovenski sodniki razumejo, kot izrečeno laž. Na progi iz Divače slabo utrjena proga Novinarka: »…  deformacija tira … zagugljati … 0,5 km moramo voziti z minimalno hitrostjo« Najbrž ni vzdrževanje proge prepuščeno naključju, marsovčkom ali sovražnikom razvoja Slovenskih železnic.Zakaj spodnji in zgornji ustroj obremenjene proge nista primerno gradbeno obdelana, najbolje ve direktor Infrastrukture, ki mora zagotavljati pogoje za osni pritisk vseh prog, ki so predane v javni promet. Če je inšpektor za žleznice sedaj na dopustu, ima izjemno priliko, da opravi kakovosten pregled tega odseka in naloži ustrezne ukrepe. Ne pozabite ga. Elen Batista- Štadler, odsek ki ste ga z izbranimi besedami prišepetovalca iz Ministrstva za Infrastrukturo ocenjevala, bo namreč po izgradnji drugega tira uporabljen za 50 % prometa, to je vožnji navzdol. Zakaj niste ob pripravi prispevka že sedaj povabila vsa gasilska društva, da se dobro opremijo po letu 2021 in še kasneje 2026 (bolje leta 2030), ko bo promet povečan za okoli 100 % z vožnjo navzdol. Časovni odmik je skoraj tolikšen, da bi bilo treba z družinsko politiko ga. Kopačeve delati na podmladku že danes, da ne bo prepozno. Enotirna proga versus dvotirna proga Novinarka: »... vlak se mora na progi ustaviti, da se izogne nasproti vozečemu vlaku po enotirni progi« Izjemno spoznanje, ki ga otroci pridobe z igranjem na otroških železnicah. Vsak prebivalec, ki stanuje ob enotirni gorenjski progi, to razume.Mislim, da to razumejo tudi prebivalci Kraškega robu, pa najbrž tudi kakšen iz Kopra. Komentar je pomemben za tiste, ki uporabljajo tipkovnico in srepo zrejo v zaslon, okolica pa jih ne zanima. Zakaj sem se spotaknil ob tak komentar? Zato, ker imajo prispevki na RTV vedno sekundne čase in ta obrazložitev samo dokazuje, kako je potrebno smiselno uporabiti čas okoli 15 sekund za neprimerno izjavo, da ja ni napake pri zapravljanju časa takrat, ko se reže kakšna pomembna izjava nevladnega predstavnika. Neprimeren spodnji in zgornji ustroj Novinarka: »Ovir je vse več zaradi počenih tračnic.« Podrobnost, ki je poznana. Tračnice pokajo zaradi nepravilno izvedenega gradbenega prehoda iz trdne opore za temelje. Gre za prehod neposredno na slabo utrjen teren brez podložne vmesne betonske plošče, ki je značilen primer projektantske napake, ki jo je treba sanirati, saj je potrebno vertikalno deformacijo prenesti na večjo dolžino in tako problem rešimo. Poudarjamo lahko samo to, da ta detajl poznajo vsi inženirsko izobraženi ljudje, tudi na Slovenskih železnicah. Ne boste verjeli, tudi prebivalci Kraškega robu. Zato ta problem (pokanje tračnic) nastaja samo pri mostovih in kamnitih grebenih, nikakor pa to ni stalnica kar poprek in počez. Vozni profil železniške povezave in vzdrževanje električnih napajalnih vodov Novinarka: »Potniške povezave po žledu praktično ni več.« Sam sicer ne razumem, kakšno povezavo z žledom si lahko inženirji ustvarimo ob taki trditvi. Če smo namreč na območju, kjer je žled pričakovan pojav, moramo pri gradnji upoštevati ustrezne tehnične rešitve. Ob samem pojavu žleda pa prav pri odprtih vodnikih uporabimo efekt ogrevanja prostih vodnikov s povečanim odjemom. Kdo je zaspal ob takratnem pojavu žleda, je stvar upravljalca železniške infrastrukture in seveda ustreznega nadzora. To pa z vzhičenim in poudarjenim besedilom v prispevku nima nič skupnega. Javnost je skeptična o pogumni odločitvi slovenske vlade, da se zgradi sodobno železniška povezava med Koprom in Divačo Novinarka: »… in kljub temu je v javnosti slišati pomisleke o nujnosti in potrebnosti železniške povezave med Koprom in Divačo, …« Ga. Elen Batista Štadler, kolikokrat še moramo ponoviti, da je taka izjava največja laž. To ni več neresnica, ampak zavestna izpeljava laži z namenom zavajanja javnosti. Mi smo od samega začetka zahtevali kakovostno moderno dvotirno povezavo. Ta zahteva je bila dana v maju 2016. Objava v Financah, seveda skrita, da ne moti duševnega miru državljanov. Vlada pa ponuja neko tehnično rešitev, ki je za sedanje razmere tehnično skrpucalo, ker se bo uporabljal stari tir za vožnjo navzdol. Poslušajte se še enkrat, kaj ste govorili, in ne pozabite, da ste to oceno povedala za tir, ki bo uporaben še leta 2030 do 2040. Tudi zaradi Vaših ocen je izgradnja kakovostne dvotirne proge ZAHTEVA vsakega državljana, ki mu davke zapravlja nerazsodna oblast. Vlada je dvotirnost prvič objavila septembra 2016, torej leto in tri mesece kasneje! Ali bi bila ta opomba z Vaše strani moteča?? Od tu naprej pa se vrstijo že znane izjave »vodje« projekta g. Lebna, ki stalno ponavlja neresnice. Te je mogoče preveriti samo na soočenjih, če imajo vsi sogovorniki enak in odmerjen čas, brez strahu novinarja, da jih bo slišal od urednika ali kakšnega vodje programa. Če se zbere toliko znanja in moči, je neposreden dialog v javnosti edini izhod.  Tam se bo videlo, kdo ima projekt v srcu in kdo govori o projektu zaradi službe. Zato vsem nadaljnjim sogovornikom v tem prispevku iskreno povabilo na javno soočenje, urednikom pa želim sproščenosti, volje in poguma, da poslušalcem in gledalcem predstavijo dolgo zatajevano resnico o tem projektu. Naj ponovim, Jože Duhovnik je že od samega začetka za dvotirno progo, vsekakor pa ne zaradi modrosti predsednika katerekoli vlade. Dvotirno progo zahteva logistika transporta na obravnavani relaciji. Za redno vzdrževanje proge, ki je pogoj za varno vožnjo katerekoli vlakovne kompozicije, sta odgovorna direktor Infrastrukture Slovenskih železnic in sam predsednik Uprave Slovenskih železnic. To nima nobene povezave s trmastim vztrajanjem pri koruptivnem zakonu, ki so ga poslanci SMC sprejeli. Sprejeti zakon je koruptiven, zakonsko uveljavlja 3,5 krat dražjo investicijo, ki bo poleg tega zgrajena šele v letu 2032, namesto v letu 2022. Z domačimi gradbeniki, ne s poceni tujo delovno silo, se kakovostna dvotirna proga lahko zgradi deset let. Po letu in pol javne obravnave 20 let starega projekta bi predsednik vlade lahko razumel, da države ni mogoče voditi samo s pravniki, zaradi potreb gospodarstva, kar je še posebej prisotno pri  gospodarsko močnih državah, se s tem ukvarjajo predvsem inženirji. Pravniki lahko samo »zataušajo« kakšne dele svoje države in govorijo o legalnosti! Prof.dr.Jože Duhovnik Department for Design and Transport Sistems Head of LECAD/Ljubljana and LECAD Group Faculty for Mechanical Engineering University of Ljubljana

preberi več

Državljani, ki jim stroka ni tuja, se prebujajo!

3.09.2017

preberi več

Ne spreglejte

G. Šuligoj! Lep pozdrav z dvotirne železnice Berlin - Peking

3.09.2017

Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske kampanje samo obveščeni o mnenjih z druge strani s pomočjo elektronskih medijev, objave pa bodo takoj po zapisu objavljene v CENZURA.SI. Spoštovani novinar Šuligoj Brez zamere. Predal 29 vedno poka po šivih in je vedno dovolj avtorjev, zato nima slikovne priloge. Pošiljam vam slikovno prilogo, kot dokaz in pričakujem tudi kakšno vašo sliko, kako se vozite v hitrih vlakih v kakšnem od vaših naslednjih člankov. Če govorimo, ni potrebno, da se vsi na tematiko razumemo, ker nekateri govorijo drugi pa lahko poslušajo ali pa preslišijo. Veste g. Šuligoj, ne gre mešati hitrih in tovornih vlakov. Pisati o hitrosti 160 km/h za tovorni vlak in to še navkreber je že "prostaško". Pri pisanju pa je sila mučno če bereš stvari, ki ne držijo in ostanejo črno na belem zapisane, tudi kasneje, ko se izkaže da ga je avtor zelo polomil. Zato upam, da boste kmalu spregledali, da je 160 km v klanec po ostrih ovinkih absurd, kar še danes piše v razpisu za pripravljalna dela. Da je 4,1 km predora na dvotirni železnici mnogo ceneje, kot 37 km za en tir ali 41 km za dva tira na drugem tiru in da se zgradi vzporedna proga v 3 letih 4,1 km predor četrto leto in 41 km predorov in dva tira na drugem tiru morda šele čez 12 ali več let. Če mislite Luki predvsem pa vsem ljudem ob progi dobro, potem je potrebno zavzeti strokovna profesionalna merila za strokovne preverljive informacije in številke. Braniti stare dogme in interese v medijih, ki izumirajo, danes v času elektronskih medijev ne deluje več.  Bo pa nam v zadovoljstvo, če dobronamerno kritiko in korekture prenesete moško in smo tudi na voljo, da vam vedno pomagamo s pravimi podatki, ki temeljijo na izračunih.   Tole je pa informacija za boj varno uničevanje  kot to počnemo pri nas, kjer sva se prvič srečala na obali.   Lep pozdrav z Gorenjske Andrej Čufer uni. dipl. inž. arh. MBA

preberi več

Drugi tir za telebane in laži

Drugi tir za telebane

Kako rešiti projekt drugi tir? ali Kako je dobro je pripravljena investicija Drugi tir?

Ko novinarka Dnevnika Anja Hreščak za "potrebe ljudstva" ve o tehniki več, kot inženirska stroka!?

Namerno zavajanje javnosti z napačnimi podatki, ki jih izvaja medijski odelek Ministrstva za infrastrukturo

Projekt Magna: objava pogovorov iz ozadja

Magna Carta Libertatum

SMC o prednostih drugega tira z geslom Tovornjake na vlake

Cenzura

May 04, 2018
Ali ima Drugi tir res že tretjo alternativno ...
Naslov članka: Drugi tir, že tretja alternativna različica proge | Dnevnik. Prispevek ga. Anje Hreščak na ...
(4)
Apr 09, 2018
Dežurni strokovnjak 2TDK, ekonomist J. P. Damijan ...
 Naslov članka: Duhovnik-Doppelmayrjev čudežni predlog za drugi tir že stestiran v DisneylanduIzjava g. ...
(0)
Mar 21, 2018
Neveljavni zakon ni ovira za začetek del. Če ...
Naslov članka: Neveljavni zakon ni ovira za začetek delIzjava g. Lebna v Delu, 21.03. 2018Poslano medijem v objavo ...
(0)
Dec 13, 2017
Kraljestvo za konja, železnico (iz 18.stoletja) ...
Naslov članka: Kraljestvo za konja, železnico (iz 18.stoletja) za bicikel.Poslano v objavo na: ...
(3)
Oct 14, 2017
KULISE PRAVNE DRŽAVE – DRUGIČ
Februarja letos sem na predsednika vlade Mira Cerarja naslovil javno pismo z zgornjim naslovom. Ponovno sem ga opozoril ...
(2)
Oct 10, 2017
Iva Pavlin Žurman: drugi tir in Madžarska
Predreferendumsko modrovanje in eksotični referendum sta končana«, je napisal g. Drago Marovt. Kdo in kje se je ...
(0)
Sep 23, 2017
SLOVENIJA IN ZAVEZA ob pristopu k EU
Slovenija se je ob podpisu pristopne pogodbe k EU zavezala, da bo podeljevala koncesije izključno po javnih razpisih in ...
(0)
Sep 23, 2017
Konec demokracije ali utrujenost Škarpene
Trda, je trda, ko prihajajo obupanci na plan in postajajo utrujeni in osamljeni. Naenkrat se jim prikaže resnica, da ob ...
(0)
Sep 22, 2017
Hvala, RTVSlo! Pokazali ste, da je vladni predlog, ...
Spoštovani g. Vili KovačičKončno smo na nacionalki dočakali aktualno, koristno in globoko sporočilno oddajo. ...
(0)
Sep 20, 2017
Vlada sploh ni primerjala obstoječih alternativ, ...
Zaradi posebnih navodil glavnega urednika urednikom rubrik o objavah o Drugem tiru, bodo o odmevih v času referendumske ...
(2)